Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
20°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

DATA PUBLIKACJI: 2019-01-25 13:37 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

 

Na w.w. konkurs ofert wpłynęło łącznie 14 ofert, w tym: 8 w zakresie - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 3 w zakresie - upowszechniania kultury fizycznej i 3 w zakresie - promocji i upowszechniania turystyki.

W myśl Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 7/27/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników  otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2019 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego informujemy, iż Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, dokonał wyboru ofert na wsparcie realizacji w roku 2019 zadań publicznych.

Dotację uzyskały następujące podmioty :

  1. I. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

1.Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych- Zbójna 2019”, w kwocie 6 000 zł;

2.Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Piosenka jest dobra na wszystko – VI cykl festiwali tematycznych”, w kwocie 5.300 zł;

3.Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Koniec Świata Lutosławskich”, w kwocie  5 000 zł;

4.Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży z siedzibą   

w Marianowie w zakresie realizacji zadania:

„Złoty wiek – ciekawy i radosny”, w kwocie 3 500 zł;

5.Stowarzyszenie Mód na serce w zakresie realizacji zadania:

„Myślą Oskara Kolberga, śladem ks. Skierkowskiego”,  w kwocie 3.400 zł;

6.Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Niepodległość w poglądach, działalności i pamięci polskich elit kraju i regionu – publikacja”, w kwocie 2 000 zł

7.Fundacja Muzyczna „OSTINATO” w zakresie realizacji zadania:

„Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu  Kameralistyki Sacrum et Musica”,  w kwocie 1 800 zł;

  1. II.  W zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

1.Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania:

„„Organizacja i prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego dla dzieci i młodzieży  szkół z terenu  Powiatu Łomżyńskiego”,  w kwocie 21.800 zł;

2.Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży w zakresie realizacji zadania:

„Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS”, w kwocie 11 700 zł;

3.Gminny Klub Sportowy „FORTY PIĄTNICA” w zakresie realizacji zadania:

Upowszechnianie i rozwijanie  rekreacji fizycznej oraz innych form aktywnego wypoczynku na terenie  Powiatu Łomżyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem środowiska wiejskiego”, w  kwocie  1 500 zł.

  1. III.  W zakresie promocji i upowszechniania turystyki:

1.Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana”  (IV edycja) w kwocie 4 000 zł;

2.Stowarzyszenie „Miód na serce” w zakresie realizacji zadania:

Uroczysko – krajobrazy Kurpi „, w kwocie 1 500 zł;

3.Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„ Dzień ziół narwiańskich” w kwocie 1 500 zł.

  1. IV. Dotacji nie otrzymały ze względu na nie spełnianie wymogów merytorycznych określonych w w.w. Otwartym konkursie ofert :

FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN  na realizację zadania: „ZABYTKOWO I KLOCKOWO-warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Łomżyńskiego dla dzieci”.

Zgodnie z założeniami „Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2019 roku”, w myśl pkt-u 4 ZASAD PRZYZNAWANIA DOTACJI warunkiem otrzymania dotacji jest, co najmniej 15% wkład własny (finansowy lub rzeczowy) lub z innych źródeł finansowania. Fundacja nie spełniła tego wymogu. Podany we wniosku wkład osobowy nie wchodzi w wymagane 15% minimum wkładu własnego.

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT dot. aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

mar 20, 2020
Czytaj więcej