Motyl

Powiat Łomżyński

Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

Informujemy osoby zainteresowane , że PUNKT NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ działający dotychczas w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży przy ul. Nowogrodzkiej 1, od dnia 2 stycznia 2019r. zostaje przeniesiony do budynku Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 – II piętro pokój 218 .

Nieodpłatna  pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie  są  zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej realizowanymi w punktach  zorganizowanychprzez Powiat Łomżyński. W ramach realizacji tych zadań od stycznia 2019r. będą działały  dwa punkty:

1)      Punkt , w którym jest udzielana nieodpłatna pomoc prawna - w budynku  Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 , pokój 218 (II piętro): w poniedziałki  od  8.00 do  12.00 ,  od wtorku do piątku – od 8.30 do 12.30 - pomocy prawnej w punkcie udziela radca prawny lub adwokat.

2)      Punkt , w którym jest świadczone poradnictwo obywatelskie w budynku  Starostwa Powiatowego w Łomży ul. Szosa Zambrowska 1/27 , pokój 215 (II piętro) : od poniedziałku do piątku w godzinach od 12.00 do 16.00 – punkt będzie prowadzony przez organizację pozarządową - Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży , zaś  pomocy prawnej w punkcie udzielają doradcy tj. osoby, o których mowaw art. 11 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej  tzn. które spełniają następujące warunki:

a)      posiadają wykształcenie wyższe lub ukończyły wyższe studia prawnicze i uzyskały tytuł magistra ,

b)        posiadają co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej,

c)         ukończyły szkolenie , posiadają doświadczenie z zakresu świadczenia poradnictwa obywatelskiego i uzyskały odpowiednie zaświadczenie wydane przez uprawniony podmiot.

 

2018-12-28 13:12 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.