Motyl

Powiat Łomżyński

Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

  • Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
  • Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży
Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży – Instytucja Kultury Powiatu Łomżyńskiego w br. realizował zadanie pn. ,,Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży". Zadanie realizowane było dzięki dofinansowaniu zadań w ramach programu ,,Infrastruktura domów kultury" ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz współfinansowane ze środków Powiatu Łomżyńskiego.

Zadanie polegało na realizacji takich działań jak:

  1. Zakup zestawu mebli do pracowni kostiumologicznej tańców latynoamerykańskich i standardowych, który zapewnienia bezpieczeństwo przechowywania strojów estradowych grup artystycznych działających przy ośrodku.
  2. Zakup wyposażenia studia nagrań i nagłośnienia imprez (zakup zestawu audio, scenicznego i komputerowego). Zakupione zestawy służą do rejestracji nagrań, obróbki audio i obsługi imprez organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży oraz imprez organizowanych przez inne podmioty współpracujące z ośrodkiem.
  3. Zakup wyposażenia biurowego pracowni finansów i księgowości, który zapewnia jej poprawne funkcjonowanie i dostosowanie jej działalności wobec stale zmieniających się standardów.
  4. Zakup zestawu mebli do pracowni plastycznej. Zakupione meble służą do przechowywania materiałów i prac plastycznych, umożliwiają ergonomiczne dysponowanie małą przestrzenią pracowni, zmodernizowały stare umeblowanie, poprawiły bezpieczeństwo i jakość pracy w pracowni.
  5. Zakup pieca garncarskiego i oprzyrządowaniem, które rozszerzy ofertę edukacyjną ośrodka o ciekawą formę plastyczną. Zestaw umożliwia wykonywanie i utrwalanie prac ceramicznych.
  6. Zakup zestawu stolików i krzeseł do celów koncertowych. Zakup poprawił strukturę organizacyjną i ofertę koncertową ośrodka. Zakupiony zestaw jest używany w czasie koncertów i imprez ośrodka.
  7. Zakup wewnętrznego i zewnętrznego systemu ekspozycji (zestaw ram plakatowych, gablot, szyn galeryjnych). Zestaw umożliwia organizowanie wystaw wewnątrz i na zewnątrz ośrodka. Umożliwia ergonomiczne zarządzanie przestrzenią ośrodka.

Dzięki projektowi ośrodek został wzbogacony o nowoczesne wyposażenie służące realizacji zadań statutowych. Dzięki niemu rozszerzono i podniesiono jakość oferty statutowej, poprawiono standard działalności, polepszono bazę techniczno-lokalową potrzebną do prowadzenia zajęć i szkoleń, unowocześniono ofertę zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych, poprawiono stan infrastruktury kultury, atrakcyjność oferty kulturalnej oraz stworzono warunki do rozwijania aktywnej twórczości.

Zadanie Modernizacja infrastruktury i wyposażenia Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży jest współfinansowany ze środków Powiatu Łomżyńskiego.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

2018-12-20 09:59 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.