Motyl

Powiat Łomżyński

Obchody 100. rocznicy powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży

  • Obchody 100. rocznicy powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży
  • Obchody 100. rocznicy powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży
  • Obchody 100. rocznicy powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży
  • Obchody 100. rocznicy powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży
  • Obchody 100. rocznicy powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w ŁomżyŹródło:4lomza.pl
W dniu 27 listopada 2018 roku w siedzibie WKU w Łomży, odbyły się uroczyste obchody 100-lecia powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Łomży. Święto Terenowych Organów Administracji Wojskowej ustanowione zostało Zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej nr 110/MON z 5 października 2012 roku, a obchodzone jest od roku 2013. Upamiętnia podpisanie w dniu 27 października 1918 r. tymczasowej ustawy o powszechnym obowiązku służby wojskowej, powołującej do życia Okręgowe i Powiatowe Komendy Uzupełnień, które stały się pierwszymi terenowymi organami władzy administracyjno–wojskowej w odrodzonej Polsce.

W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele wszystkich środowisk społecznych, z licznie reprezentowanym środowiskiem wojskowych, na czele z Lechem Markiem Szabłowskim – Starostą Łomżyńskim, Mariuszem Chrzanowskim – Prezydentem Miasta Łomży, gospodarzem uroczystości – mjr Robertem Grzeszczykiem.

Jak podkreślił Starosta Łomżyński: „…Te dwa doniosłe jubileusze nierozerwalnie się z sobą łączą. Do olbrzymiego dorobku wolnościowego, który stał się cząstka naszego patriotycznego  dziedzictwa, Wojskowa Komenda  Uzupełnień w Łomży wniosła znaczący i trwały wkład. Zapisała piękne karty na  historycznym szlaku  niepodległości i nadal je zapisuje..”.

Następnie pogratulował całokształtu dokonań w działaniach na rzecz obronności kraju i wspieraniu wojska w środowisku cywilnym. Przekazał wyrazy uznania za realizowane z sukcesem zadania związane z zabezpieczeniem pokojowego uzupełnienia jednostek wojskowych, a także formacji obrony cywilnej oraz administrowanie zasobami rezerw i środków transportowych, dziękując za pełną zaangażowania pracę na rzecz Ojczyzny, pomoc społeczności lokalnej w sytuacjach kryzysowych. Podkreślił, iż w terenie WKU w Łomży jest wizytówką Polskich Sił Zbrojnych.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie medali i odznaczeń resortowych osobom zasłużonym dla obronności Kraju.

W ciepłych słowach wyrażono słowa uznania i podziękowania Komendantowi WKU w Łomży, Odznaczonym, Żołnierzom, Pracownikom cywilnym.

2018-11-27 15:01 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.