Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
5°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Nabór biznesplanów w ramach projektu „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński”

DATA PUBLIKACJI: 2018-11-08 15:10 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Nabór biznesplanów w ramach projektu „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński” w terminie od 26.11.2018 do 30.11.2018 w godz. 7.30 - 15.00.

4

 

W dniu 08.11.2018 została zaakceptowana dokumentacja dotycząca realizacji wsparcia w ramach projektu „Przedsiębiorczy Subregion Łomżyński”, w związku z czym w terminie od 26.11.2018 do 30.11.2018w  godz. 7.30 - 15.00 będzie prowadzony nabór wniosków o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości wraz z załącznikami.

Uczestnicy projektu w powyższym terminie są zobowiązani złożyć w biurze projektu w Starostwie Powiatowym w Łomży (Łomża ul. Szosa Zambrowska 1/27 pok. 322) lub Łomżyńskim Forum Samorządowym (Łomża, Stary Rynek 14, pok. 110) następujące dokumenty w 2 egzemplarzach:

  1. Wnioseko przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości
  2. Biznesplan wraz z oświadczeniem uczestnika dot. podatku VAT– zał. nr 1 do wniosku
  3. Harmonogram rzeczowo-finansowy inwestycji – zał. nr 2 do wniosku

Wraz z wersją papierową należy przedłożyć wypełnione dokumenty na płycie CD lub pendrive.

Ponadto prosimy Państwa o zapoznanie się z poniżej zamieszczonym regulamin przyznawania wsparcia oraz wzorami dokumentów, które będą wypełniane na etapie przyznawania wsparcia w projekcie.

Uwaga:

Najważniejsza zmiana wprowadzona przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego to sprawy podatku VAT. - & 4 ust. 4 umowy o dotację:

  1. Po podpisaniu umowy z uczestnikiem następuje wypłata środków:

a) w kwocie pełnej, tj. kwocie wskazanej w biznesplanie

- w przypadku, gdy uczestnik w oświadczeniu, o którym mowa w biznesplanie, wskaże, iż nie zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT,

b) w kwocie pomniejszonej[1], tj. kwocie wskazanej w biznesplanie pomniejszonej o iloraz kwoty z biznesplanu i liczby 1,23 (np. kwota z biznesplanu 123 zł/1,23 = 100 zł)

- w przypadku, gdy uczestnik w oświadczeniu, o którym mowa w biznesplanie, wskaże, iż zamierza zarejestrować się jako podatnik VAT.


[1] Pomniejszenie kwoty dotacji wynika z faktu możliwości wystąpienia podwójnego finansowania: uczestnik, któremu dotacja byłaby wypłacana w pełnej kwocie, posiadając status podatnika VAT, mógłby odzyskać ze środków publicznych podatek VAT naliczony od towarów i usług zakupionych w ramach uruchamiania działalności gospodarczej. Kwota pomniejszenia stanowi maksymalną potencjalną kwotę, którą uczestnik mógłby w ten sposób odzyskać.

Kontakt do biur projektu:

  1. Starostwo Powiatowe w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, pok. 322, tel. 86 215-69-13, e-mail: edyta.zawojska@powiatlomzynski.pl.
  2. Łomżyńskie Forum Samorządowe, ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża pok. 110, tel.724 551 858/9, biuro@lfs.lomza.pl.
190916031417.jpg

Oficjalna wizyta w Daugavpils

sie 30, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Festiwalowa Gala zamykająca XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.

lip 15, 2019
Czytaj więcej

Wojskowy pogrzeb bezimiennych bohaterów wojny 1920 roku

sie 19, 2019
Czytaj więcej