Motyl

Powiat Łomżyński

Otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania z zakresu pomocy prawnej.

Na podstawie art. 11 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030 , zm. Dz.U. z 2018r. poz. 1467)  oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn.zm.) , Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie prowadzenia jednego punktu przeznaczonego na udzielanie  nieodpłatnej  pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019r. w Powiecie Łomżyńskim , punkt zlokalizowany w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

Załączniki

  1. ogłoszenie
  2. formularz ofert
  3. zał. 1,2 do oferty oświadczenia
  4. zał.3 do oferty wykaz umów
  5. zał. 4 do oferty doświadczenie oferenta
2018-10-29 13:05 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.