Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
11°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Plastyczny konkurs na komiks „Mniszek – niedoceniany przyjaciel”

DATA PUBLIKACJI: 2018-04-23 14:26 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
fot. A. Prymaka

fot. A. Prymaka

1

   Plastyczny konkurs na komiks

„Mniszek – niedoceniany przyjaciel”

  

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator  konkursu: Fundacja Sztuk i Dialogu z siedzibą w Jedwabnem

Konkurs jest częścią projektu dotyczącego roślin leczniczych w Dolinie Narwi. 

2. Uczestnicy: w konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z miejscowości leżących w pobliżu Narwi.

3. Tematyka i cel konkursu

Tematem konkursu jest mniszek (dmuchawiec). Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na tę roślinę i przypomnienie jej cennych właściwości leczniczych. Chcemy, aby dzieci przy okazji poznawania ziołolecznictwa, rozwijały swą spostrzegawczość, kształtowały emocjonalny stosunek z przyrodą oraz uczyły się poszanowania dla otaczających je pospolitych roślin, często kojarzonych tylko jako uciążliwe chwasty. 

Prace powinny reklamować mniszek – przedstawiać jego właściwości i zachęcać do różnych  sposobów wykorzystania.

Pod regulaminem dołączamy załącznik, z którym uczestnicy powinni obowiązkowo się zapoznać (materiały pomocnicze nt. mniszka).

4. Warunki uczestnictwa:

- format  prac:  A4- A3, od 1 do 4 scenek komiksowych. W przypadku kilku scenek komiksowych, obrazki powinny składać się na jakąś historię. Zazwyczaj obrazki są zaopatrzone w tekst narratora (z boku) lub wypowiedzi postaci (w dymkach)

- technika dowolna

- jeden uczestnik może zgłosić do konkursu jedną, autorską pracę

- prace należy podpisać na odwrocie podając czytelnie:  imię i nazwisko autora, wiek i klasa, nazwę i adres szkoły, telefon i adres e-mail oraz imię i nazwisko opiekuna.

5. Termin i miejsce dostarczenia prac

- pracę należy dostarczyć na adres: Muzeum Przyrody w Drozdowie, Drozdowo, ul. Główna 38; 18-421 Piątnica do 6 czerwca 2018 r.

- prace konkursowe złożone po terminie podlegają wykluczeniu z udziału w konkursie

- udział w konkursie jest jednoznaczny z udzieleniem przez autorów prawa do nieodpłatnego ich wykorzystania przez Organizatora w każdej formie z użyciem wszelkich środków technicznych

- nadesłane prace nie będą zwracane uczestnikom konkursu

6. Kryteria oceny prac

Komisja konkursowa oceniać będzie następujące elementy:

- zgodność pracy z tematem konkursu

- oryginalność i czytelność przekazu treści ekologicznej

- staranność wykonania

- wrażenie artystyczne

Rozstrzygnięcia Komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie

7. Dokładny termin wręczenia nagród i lista osób nagrodzonych zostaną podane na stronie

 internetowej muzeum www.muzeum-drozdowo.pl przed zakończeniem roku szkolnego.  Uroczystość rozdania nagród odbędzie się w Muzeum Przyrody w Drozdowie.  W siedzibie Muzeum będzie też można oglądać wystawę pokonkursową z nagrodzonych, wyróżnionych i zakwalifikowanych na wystawę prac.

  1. Informacji na temat konkursu udziela Barbara Turowska, tel. 86  219-20-81; e-mail: b-turowska@wp.pl

9.  Postanowienia końcowe

- złożenie przez uczestnika pracy na konkurs uważane będzie jednoznacznie
z uznaniem warunków regulaminu. Uczestnicy i nauczyciele wyrażają zgodę na opublikowanie danych osobowych oraz rozpowszechnianie wizerunku na potrzeby przeprowadzenia oraz promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.z Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn zmianami)

- prawa autorskie przechodzą na własność organizatora, który zastrzega sobie prawo do publikowania i reprodukcji prac konkursowych bez wypłacania honorariów. Prace nadesłane na konkurs pozostają własnością Fundacji Sztuk i Dialogu

- organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności za opóźnienia firm pocztowych czy kurierskich, z których korzystać będą uczestnicy konkursu

- organizatorzy nie ponoszą również odpowiedzialności za działania osób trzecich związanych z organizacją konkursu oraz za szkody spowodowane podaniem błędnych, nieczytelnych lub nieaktualnych danych przez uczestników konkursu

-  we wszystkich sprawach nieuregulowanych regulaminem decyduje Komisja konkursowa

190916031417.jpg

20 lecie współpracy Powiatu Łomżyńskiego z bawarskim Dingolfing – Landau

cze 18, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Profesor Aleksander Hall o Romanie Dmowskim

cze 18, 2019
Czytaj więcej

Nie żyje Edward Łada Radny Powiatu Łomżyńskiego

cze 19, 2019
Czytaj więcej