Motyl

Powiat Łomżyński

Pożegnanie Pani Krystyny Witkowskiej

POŻEGNANIE  PANI KRYSTYNY  WITKOWSKIEJ 

 

Uroczystości pogrzebowe Pani Krystyny Witkowskiej - Nestorki Rodu Lutosławskich odbyły  się 26 marca br. w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie.

Zmarłą żegnała Rodzina,  Przyjaciele, licznie zgromadzeni  Znajomi. Powiat Łomżyński i Ziemię Łomżyńską reprezentowała delegacja w skład której weszli: Lech Szabłowski - Wicestarostą Łomżyński Sławomir Zgrzywa – historyk, były Wojewoda Łomżyński, Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie oraz Pracownicy Starostwa i Muzeum: Barbara Turowska, Tomasz Szymański, Elżbieta Gosk.

Sprawujący ceremonię pogrzebową Ksiądz pięknie przybliżył walory osobowe - poza talentem, skromność, poczucie humoru, nie schodzący z twarzy uśmiech, wysokiej klasy człowieczeństwo  Zmarłej. Fragment z Pisma Świętego odczytała Maja Komorowska.

Kustosz Pamięci Rodu Lutosławskich  spoczęła  na warszawskich Powązkach

Nad grobem na Powązkach  Wiecestarosta Łomżyński  w pożegnalnym wystąpieniu uwypuklił  dokonania Pani Krystyny Witkowskiej  w  przybliżaniu osiągnięć Rodu Lutosławskich i upowszechnianiu dziedzictwa kultury, słowami :

 

 „ Z wielkim smutkiem  przyjęliśmy wiadomość o śmierci   

Pani Krystyny Witkowskiej

 

Geofizyka, Wnuczki Mariana Lutosławskiego, Kustosza Pamięci Rodu Lutosławskich,  Wieloletniej Prezes Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Przyrody w Drozdowie i Honorowej Przewodniczącej Rady Muzealnej

 

W krajobrazie kulturowym Ziemi Łomżyńskiej jest takie miejsce, które przez wieki było ostoją  polskości, kultury i patriotyzmu, w którym tradycje i  obyczaje  kultywowane i przekazywane z pokolenia na pokolenie dotrwały do chwili obecnej. Tym miejscem jest niewątpliwie  Dwór ziemiańskiego Rodu Lutosławskich, Rodu, który na zawsze zapisał się  na kartach narodowej kultury i historii, splatając swoje dzieje z dziejami narodu. 

Pani Krystyna Witkowska była swoistym Łącznikiem  w przekazywaniu wartości reprezentowanych przez polskie ziemiaństwo -  współczesnemu pokoleniu.

Żegnamy dziś Osobę Wyjątkową   która przez dziesięciolecia czuwała by pamięć  o Lutosławskich była wciąż żywa. Poprzez swoją aktywność  i współpracę  z  Muzeum Przyrody w Drozdowie - instytucją kultury funkcjonującą w dawnym dworze Lutosławskich, ta pamięć jest  ciągle obecna.

Pani Krystyna od początku funkcjonowania Muzeum  współpracowała z placówką przekazując informacje, fotografie, pamiętniki i dokumenty rodzinne. Miała swój udział w opracowywaniu scenariuszy wystaw stałych poświęconych rodzinie Lutosławskich. Była konsultantką, prelegentką podczas konferencji organizowanych przez Muzeum

Zgromadziła cenne archiwum rodzinne Lutosławskich, pomocne w  powstaniu książek, tekstów naukowych, wystaw, audycji i filmów o tej rodzinie.

Zawsze chętna do pomocy, służyła życzliwą radą, pomagała aktywnie w realizacji wielu przedsięwzięć, włączając do pomocy swoje dzieci – Teresę i Olgierda Witkowskich.

Jej pasja w przybliżaniu osiągnięć Rodu Lutosławskich, dziedzictwa kultury ciągle twórczego, które nadal trwa została uhonorowana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Towarzystwo im. Witolda Lutosławskiego, Starostę Łomżyńskiego.

Odejście Osoby  szanowanej   i powszechnie cenionej przez Społeczność Ziemi Łomżyńskiej jest wielką stratą dla środowiska Kultury, dla Regionu.

Dziś żegnając Śp. Panią Krystynę Witkowską, składamy głęboki hołd Jej osobie.

 

Brakować nam będzie Jej działań na rzecz kultury,  refleksji, poczucia humoru  i  dystansu tak potrzebnych w naszym rozpędzonym życiu. Zachowamy  Ją na zawsze  w  naszej pamięci.

Rodzinę i  Najbliższych

Śp. Krystyny Witkowskiej

 

w imieniu Samorządu Powiatu Łomżyńskiego, Dyrektora,  Pracowników  i Rady Muzealnej Muzeum Przyrody w Drozdowie

proszę o przyjęcia  najgłębszych  wyrazów  współczucia.”

 

A jak rzeczywistość zareagowała na tę smutną ceremonię? Symbolicznie. Zaświeciło słońce, jakby chciało  rozświetlić ostatnią drogę Zmarłej.

 

2018-03-28 14:50 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.