Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
8°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Podpisanie umowy na realizację kompleksowej termomodernizacji budynków Starostwa Powiatowego w Łomży

DATA PUBLIKACJI: 2018-03-16 13:55 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W piątek (16.03.2018 r.) w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się podpisanie umowy na realizację inwestycji pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE”. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej; Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

5

W podpisaniu umowy udział wzięli: ze strony urzędu Elżbieta Parzych - Starosta łomżyński, Lech Marek SzabłowskiWicestarosta oraz wykonawca – Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych ,,WlST" Halina Wysocka z Białegostoku.

Podpisana umowa obejmuje wykonanie w okresie marzec – sierpień 2018 kompleksowej termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE. W ramach prac m.in. zmodernizowana zostanie instalacja C.O., wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, oświetlenie na energooszczędne, ściany zostaną docieplone, a budynek zyska nową elewację. Natomiast na dachu budynku B zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna.

Celem głównym Projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynki A, B, C) przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W budynkach Starostwa mieści się szereg instytucji publicznych, które świadczą usługi na rzecz mieszkańców powiatu łomżyńskiego, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej czy Ochotnicze Hufce Pracy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży. Dzięki realizacji projektu wdrożone zostaną działania, które ograniczą nadmierne straty ciepła czy emisji zanieczyszczeń takich jak: SO2, NOx, CO, CO2, pyłu, sadzy czy benzo(a)pirenu do atmosfery spowodowane brakiem odpowiedniej termoizolacji obiektów. Co z kolei realnie przełoży się na zmniejszenie kosztów ogrzewania i zużycia energii elektrycznej, poprawę jakości powietrza a także wzrost komfortu przebywających w budynkach urzędu interesantów, którzy będą mogli załatwiać swoje sprawy w pomieszczeniach o odpowiednich warunkach sanitarnych.

Ww. prace za kwotę 2.236.694,15 zł brutto zrealizuje Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych ,,WlST" Halina Wysocka z Białegostoku, które złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu rozstrzygniętym 6 marca br.

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej