Motyl

Powiat Łomżyński

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości

Komunikat Ministerstwa Sprawiedliwości skierowany do stowarzyszeń, fundacji, szkół, placówek oświatowych, organizatorów i pracodawców dotyczący obowiązku i sankcji wynikających z przepisów ustawy z dnia 16 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U.poz.862 z późn. zm.).

Zgodnie z pismem Pana Michała Wosia - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości w myśl art.21 ustawy z dnia 16 maja 2016r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U.poz.862 z późn.zm.), w przypadku zatrudnienia lub dopuszczenia osób do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub opieką nad nimi (np. wyjazdy na ferie zimowe, agroturystyka, obozy jeździeckie) pracodawca lub inny organizator w zakresie takiej działalności ma obowiązek sprawdzenia czy dane zatrudnionej lub dopuszczonej osoby są zamieszczone w Rejestrze sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym (RSTPS).

W celu uzyskania informacji z Rejestru z dostępem ograniczonym należy:

  1. Założyć na stronie rps.ms.gov.pl konto użytkownika instytucjonalnego;
  2. Przesłać pisemne zgłoszenie utworzenia konta do Biura Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego (BI KRK);
  3. Po aktywowaniu konta przez BI KRK należy wygenerować pytanie do Systemu RSPTA, które należy opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufania ePUAP.

Informacje uzyskane z RSPTS udostępniane są w sposób umożliwiający sporządzenie wydruku. Strona rps.ms.gov.pl umożliwia sprawdzenie autentyczności wydruku informacji z RSPTS.

Zgodnie z art.23 ustawy, dopuszczanie osoby do pracy lub innej działalności opisanej powyżej bez uzyskania informacji z RSPTS podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 1000 zł.

2018-03-07 13:32 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.