Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
8°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku

DATA PUBLIKACJI: 2018-01-22 15:24 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

1

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 roku

Na konkurs ofert wpłynęło łącznie 19 ofert, w tym: 12 w zakresie - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 5 w zakresie - upowszechniania kultury fizycznej i 2 w zakresie - promocji i upowszechniania turystyki.

W myśl  Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 93/329 z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego informujemy, iż Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, dokonał wyboru ofert na wsparcie realizacji w roku 2018 zadań publicznych.

Dotację uzyskały następujące podmioty :

I. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

 

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania

„Piosenka jest dobra na wszystko – IV cykl festiwali tematycznych”, w kwocie: 5.000 zł ( 218 pkt.);

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2018”, w kwocie: 5.200 zł ( 210 pkt.);

 1. Stowarzyszenie „Miód na serce” w zakresie realizacji zadania

„Myślą Oskara Kolberga, śladem ks. Skierkowskiego”, w kwocie 2.500 zł (198 pkt.);

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Wystawa „Znaki Niepodległej”, w kwocie 2.400 zł (191 pkt.);

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Wojewódzki Przegląd Teatrów Wiejskich i Obrzędowych 2018”, w kwocie 1.000 zł (185 pkt.);

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„ Niepodległość w poglądach działalności i pamięci polskich elit kraju i regionu łomżyńskiego”, w kwocie: 4.000 zł (184 pkt);

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Nowogrodu w zakresie realizacji zadania:

„Rok obrzędowy w kulturze kurpiowskiej”, w kwocie 700 zł ( 180 pkt);

 1. Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży z siedzibą w Marianowie w zakresie realizacji zadania:

„Złoty wiek – ciekawy i radosny”, w kwocie 2.400 zł (178 pkt);

 1. Stowarzyszenie „Żyj z Kulturą”, w Zbójnej w zakresie realizacji zadania:

„Sztuka ludowa na topie” , w kwocie 1.600 zł ( 173 pkt.);

 1. Fundacja Muzyczna OSTINATO w zakresie realizacji zadania:

„Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XIV Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki „ Sacrum et Musica „, w kwocie 1.000 zł (159 pkt).

 

II. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania:

„Organizowanie i prowadzenie Systemu Współzawodnictwa Sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu powiatu łomżyńskiego”, w kwocie 21.000 zł;

 1. Powiatowe Zrzeszenie LZS, w Łomży w zakresie realizacji zadania:

„Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS”, w kwocie 11.000 zł;

 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej w Zbójnej „KURPIKI ZE ZBÓJNEJ” w zakresie realizacji zadania:

„Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych, dla dzieci i młodzieży” w kwocie 1.500 zł;

4. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla Zdrowia” w zakresie realizacji zadania:

„Cykl Grand Prix Giełczyn, Pniewo, Jednaczewo ”Biegamy dla zdrowia – powiat Łomża” , w kwocie 1.500 zł.

 

III. W zakresie promocji i upowszechniania turystyki:

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Dzień ziół narwiańskich” w kwocie 2.000 zł.

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Plener malarski” – kultura łomżyńska pędzlem malowana (IV edycja)” w kwocie 5.000 zł;

W przedstawionych listach rankingowych proponowana wysokość dotacji wynika z oceny i przyznanej w oparciu o tę ocenę liczby punktów, a także od planowanej wysokości dotacji o którą ubiegała się organizacja i wynikających z tego proporcji oferowanej dotacji do potrzeb dotacji określonej w ofercie. Stąd wysokość dotacji nie ma we wszystkich przypadkach charakteru malejącego wraz z obniżeniem miejsca w rankingu.

Dotacji nie otrzymały ze względu na nie spełnianie wymogów merytorycznych określonych w w.w. Otwartym konkursie ofert :

 1. Stowarzyszenie „Żyj z kulturą” ze Zbójnej na realizację zadania „Ochrona dziedzictwa kulinarnego Kurpiowszczyzny”.

Zgodnie z założeniami „Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku”, w myśl ZASAD PRZYZNAWANIA DOTACJI, pkt-u .6 nie dopuszcza się dofinansowywania z dotacji zakupów inwestycyjnych związanych z realizacją zadania. Zakup sprzętu kuchennego, który stanowi większość kosztów zadania, ma taki charakter.

 1. FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN  na realizację zadania: „ZABYTKOWO I KLOCKOWO -warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Łomżyńskiego dla dzieci”.

Zgodnie z założeniami „Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku”, w myśl ZASAD PRZYZNAWANIA DOTACJI, pkt-u .4 warunkiem otrzymania dotacji jest, co najmniej 15% wkład własny (finansowy lub rzeczowy) lub z innych źródeł finansowania. Fundacja nie spełniła tego wymogu. Wkład osobowy nie wchodzi w wymagane 15% minimum wkładu własnego.

 1. „JA i TY „ Stowarzyszenie Ludzi Aktywnie Naznaczonych” na realizację zadania: Integracyjne zajęcia Zumby, dla osób niepełnosprawnych”

Zgodnie z założeniami „Otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w 2018 roku”, w myśl pkt-u .4 warunkiem otrzymania dotacji jest, co najmniej 15% wkład własny (finansowy lub rzeczowy) lub z innych źródeł finansowania. Stowarzyszenie nie spełniło tego wymogu. Ponadto w nadesłanej ofercie pkt.9. Przewidywane źródło finansowania zadania, występują błędy.



190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej