Motyl

Powiat Łomżyński

Informacja dla osób zakwalifikowanych do projektu Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński

Informujemy Uczestników projektu Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński , iż od 27.12.2017 r. do 15.01.2018 r. należy składać Wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego wraz z  załącznikami w ramach projektu pn. "Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, Priorytet inwestycyjny 8.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski należy składać do Urzędu Miejskiego w Łomży, Pl. Stary Rynek 14, 18 - 400 Łomża, pok. nr 117.

Załączniki

  1. regulamin wsparcia
  2. wniosek o dotację
  3. biznesplan
  4. harmonogram rzeczowo-finansowy
2017-12-28 11:48 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.