Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
17°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Pierwsze umowy na bony szkoleniowe w powiecie łomżyńskim podpisane!

DATA PUBLIKACJI: 2017-12-07 12:11 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się dziś uroczyste podpisanie umów na bony szkoleniowe dla 6 uczestników projektu pn. „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”. Projekt jest realizowany w partnerstwie 9 podmiotów, w tym: miastem Łomża (Liderem) oraz 7 powiatami: zambrowskim, łomżyńskim, kolneńskim, wysokomazowieckim, hajnowskim, bielskim, siemiatyckim a także Łomżyńską Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – technicznych NOT w Łomży.

7

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Powiatu Łomżyńskiego w osobach Elżbiety Parzych Starosty Łomżyńskiego i Lecha Szabłowskiego Wicestarosty oraz Pani Agnieszka Muzyk Z-ca Prezydenta Miasta Łomża – przedstawiciel Lidera, przedstawiciel firmy szkoleniowej Linguo z Łomży, Koordynatorzy projektu z ramienia Powiatu Edyta Zawojska i Joanna Zaorska, pracownik biura projektu z ramienia Powiatu Emilia Rosiak, uczestnicy projektu a także lokalne media.

Na wstępie głos zabrała Pani Starosta Elżbieta Parzych, która powitała wszystkie przybyłe osoby oraz krótko przedstawiła cel spotkania. Następnie o projekcie i stanie jego realizacji w powiecie łomżyńskim opowiedział Wicestarosta Lech Szabłowski. Do godz. 12.00 1 grudnia br. do Starostwa Powiatowego w Łomży wpłynęło łącznie 550 wniosków, w tym do działania:

a)  3.2.1 – 376 (studia podyplomowe, kursy językowe i informatyczne oraz kursy kompetencji ogólnych),

b)  3.2.2 – 174 (kursy umiejętności zawodowych, kursy kwalifikacji zawodowych).

Największym zainteresowaniem uczestników w ramach Działania 3.2.1 cieszą się studia podyplomowe (w kierunkach edukacyjnych oraz finanse i rachunkowość) oraz kursy językowe (angielski i niemiecki). Natomiast w ramach kompetencji ogólnych – kursy przygotowujące do matury.

Pan Wicestarosta krótko omówił tez kierunki diagnozy potrzeb subregionu łomżyńskiego w kontekście wspierania kształcenia ustawicznego, która to jest dokumentem kluczowym przy udzielaniu bonów szkoleniowych.

Następnie głos zabrała Pani Z-ca Prezydenta Miasta Łomża Agnieszka Muzyk, która podkreślała ważność tego projektu dla rozwoju społecznego i gospodarczego całego Subregionu.

Po wszystkich wypowiedziach przyszedł czas na podpisanie umów. Na dzień dzisiejszy pozytywnie zweryfikowanych zostało 17 osób. 6 osób stawiło się dzisiaj na oficjalne podpisanie umów. Pozostałe 11 prawdopodobnie podpisze umowy do końca tego tygodnia tj. do 8 grudnia br. Są to umowy trójstronne, które podpisywane są przez Operatora, który reprezentuje Starosta i Wicestarosta, Uczestnika projektu a także Wykonawcę usługi czyli instytucję, w której uczestnik chce realizować swój bon.

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej