Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
7°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Wyniki konkursu ofert -nieodpłatna pomoc prawna w 2018 r.

DATA PUBLIKACJI: 2017-11-24 12:25 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

W  odpowiedzi na ogłoszenie Zarządu Powiatu Łomżyńskiego o otwartym konkursie ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku wpłynęło 11 ofert,  które złożyły :

1. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego -  Łomża

2. Fundacja Honeste Vivere -  Warszawa

3. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”- Olsztyn

4. Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” - Kielce

5. Fundacja Młodzi Ludziom-Borysław

6. Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA- Warszawa

7. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych- Lublin

8. Fundacja Togatus Pro Bono – Olsztyn

9. Stowarzyszenie Europartner  Akademicki Klub Integracji Europejskiej –Białystok

10. Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego -Kraków

11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku-Białystok

 

Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne i zostały dopuszczone do oceny merytorycznej.

Kryteria przyjęte do oceny ofert:

1) zgodność przedstawionego w ofercie zadania z zadaniem określonym w ogłoszeniu o konkursie;

2) jakość przygotowanego projektu, przejrzystość, ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

3) dotychczasowe doświadczenie organizacji.

Do oceny ofert w poszczególnych kryteriach przyjęto  skalę ocen od 1 do 5 , gdzie 1 oznacza ocenę najniższą, a 5-najwyższą.Ocena łączna danej oferty  jest sumą wystawionych ocen cząstkowych przez poszczególnych członków Komisji. Ocena ostateczna oferty to średnia arytmetyczna punktów otrzymanych od wszystkich członków Komisji – maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosiła 15.

 

Wyniki oceny:

 1. Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego -  Łomża – 13,5 pkt
 2. Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego –Kraków- 13,0 pkt
 3. Stowarzyszenie „Bezpieczny Dom” – Kielce -12,5 pkt
 4. Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych- Lublin – 12,5 pkt
 5.  Fundacja Honeste Vivere -  Warszawa – 12.25 pkt
 6. Fundacja Promocji Mediacji i Edukacji Prawnej LEX NOSTRA- Warszawa -12.25 pkt
 7. Fundacja Togatus Pro Bono – Olsztyn- 12.25 pkt
 8. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych”- Olsztyn -11,75 pkt
 9. Fundacja Młodzi Ludziom-Borysław -11,0 pkt
 10. Stowarzyszenie Europartner  Akademicki Klub Integracji Europejskiej –Białystok -10,25 pkt 
 11. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Białymstoku-Białystok -9,75 pkt

 

 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego Zarząd Powiatu Łomżyńskiego na posiedzeniu w dniu 23 listopada 2017r. (uchwała – załącznik)   dokonał wyboru n/w oferty i podmiotu  realizującego zadanie  :

oferent-Stowarzyszenie Wspierania Poradnictwa Obywatelskiego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27;

nazwa zadania- Punkt  pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018r.;

wysokość przyznanych środków-60 725,88 zł .

 

Załączniki do pobrania:

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej