Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
17°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Pierwszy konkurs gospodarczy Ziemi Łomżyńskiej rozstrzygnięty!

DATA PUBLIKACJI: 2017-11-23 11:00 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
22 listopada br. w Kinie Milennium odbyła się pierwsza gala finałowa konkursu gospodarczego "Łomżyńskich Aniołów Biznesu". Statuetki przyznano w sześciu kategoriach. Firmą roku została IT CARD S.A. Centrum Transakcji Płatniczych, zaś za najlepszy debiut uznano Kino Polska s.c. Karol Charubin i Radosław Charubin.
Źródło:www.lomza.pl

Źródło:www.lomza.pl

1

Celem konkursu pn. Łomżyńskie Anioły Biznesu jest promowanie lokalnych przedsiębiorców, tworzenie warunków dla rozwoju rynku pracy w Mieście Łomża i Powiecie Łomżyńskim oraz rozwój lokalnej gospodarki. Intencją organizatorów było aby tytuł „Łomżyńskie Anioły Biznesu” przyznany wyróżniającym się przedsiębiorcom i innym osobom, stał się gospodarczą marką ziemi łomżyńskiej.

Nagroda przyznana została w sześciu kategoriach:

1) Firma Roku – w tej kategorii mogli wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej od co najmniej 5 lat oraz wyróżniający się ugruntowaną pozycją na rynku, uznaniem konsumentów oraz systematycznym rozwojem.

2) Inwestor Roku - w tej kategorii mogli wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych, którzy w roku bieżącym lub rok wcześniej zrealizowali na terenie ziemi łomżyńskiej, inwestycję która bezpośrednio przyczyniła się do powstania nowych miejsc pracy oraz zmiany wizerunku czy jakości życia mieszkańców ziemi łomżyńskiej

3) Debiut Roku – w tej kategorii mogli wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych, którzy pierwszą swoją działalność gospodarczą zarejestrowali na terenie ziemi łomżyńskiej w ostatnich 3 latach i prowadzą ją nieprzerwanie nadal.

4) Firma „z sercem” – w tej kategorii mogli wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej, wyróżniające się działalnością społeczną czy charytatywną.

5) Pracodawca Jutra - w tej kategorii mogli wziąć udział przedsiębiorcy bez względu na formę prawną i formę własności, z wyłączeniem firm państwowych i spółek komunalnych działający na terenie ziemi łomżyńskiej wyróżniający się rzetelnością i wiarygodnością w prowadzeniu i zarządzaniu firmą oraz współpracą z PUP w zakresie zgłaszanych miejsc pracy i organizowania zatrudnienia.

6) Ambasador Ziemi Łomżyńskiej – w tej kategorii mogły wziąć udział osoby fizyczne, prawne, przedsiębiorcy, organizacje społeczne i zawodowe oraz inne jednostki, które całokształtem swojej działalności zawodowej i społecznej, przyczyniają się do rozwoju gospodarczego, społecznego i promocji ziemi łomżyńskiej w kraju i za granicą, w sposób uczciwy, rzetelny, z poszanowaniem prawa i dobrych obyczajów.

Na konkurs napłynęło łącznie 136 zgłoszeń. Nad wszystkim czuwała jedenastoosobowa kapituła w składzie:

1. Prezydent Łomży – Mariusz Chrzanowski

2. Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych

3. Przedstawiciel Prezydenta Miasta Łomża – Andrzej Garlicki

4. Przedstawiciel Starosty Łomżyńskiego – Lech Szabłowski

5. Przedstawiciel Rady Miejskiej w Łomży – Jan Olszewski

6. Przedstawiciel Rady Powiatu Łomżyńskiego – Jacek Albin Nowakowski

7. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy -  Mieczysław Bieniek

8. Przedstawiciel Łomżyńskiej Izby Przemysłowo – Handlowej – Grzegorz Rytelewski

9. Przedstawiciel Cechu Rzemieślników i Innych Przedsiębiorców – Sylwester Zawadzki

10. Przedstawiciel Społecznego Forum Gospodarczego – Mirosław Purzeczko

11. Przedstawiciel Społecznego Forum Gospodarczego – Stanisław Kaczyński

oraz Zespół do realizacji przedsięwzięcia w składzie:

1. Małgorzata Puchała – Urząd Miasta Łomża

2. Elżbieta Olejniczak – Bazydło – Powiatowy Urząd Pracy

3. Edyta Zawojska – Starostwo Powiatowe w Łomży.

Pracom Kapituły przewodniczył zastępca prezydenta Łomży Andrzej Garlicki. - Konkurs miał docenić tych, którzy odnieśli już sukces oraz tych, którzy debiutują na rynku czy tych, którzy wdrażają innowacje na skalę nie tylko lokalną i krajową, ale również światową – mówi Andrzej Garlicki. Starosta Łomżyński Elżbieta Parzych podkreślała, że wydarzenie to powinno na stałe zapisać się w kalendarzu najważniejszych wydarzeń Łomży i Ziemi Łomżyńskiej. Wicestarosta Lech Marek Szabłowski podkreślał, że zadanie Kapituły nie było proste. Każdy z jej członków niezależnie przyznawał punkty dla poszczególnych firm oceniając informacje przedstawione przez każdą z nich w ankiecie. Zatem wyniki konkursu to czysta arytmetyka.

Pierwszą kategorią, w której przyznano statuetkę Anioła był "Debiut Roku". Kapituła konkursowa oceniała m.in. pomysł, koncepcję czy innowacyjność. W tej kategorii oceniono 7 firm. Trzy firmy z największą ilością punktów zostały nominowane do nagrody a były to:

 1. Kino Polska s.c. Karol Charubin i Radosław Charubin
 2. All Sun
 3. Roletix Piechowscy. Sylwester Piechowski

Zwycięzcą tej kategorii zostało Kino Polska s.c. Karol Charubin i Radosław Charubin. Założyło ją dwóch braci, którzy stworzyli nowoczesny kompleks kinowy Milennium, miejsce w którym notabene odbyła się finałowa gala. - Cieszymy się, że nasze miasto docenia w końcu lokalnych przedsiębiorców. Ludzi, którzy chcą tu pracować i uczestniczyć w życiu publicznym – powiedział Karol Charubin, tuż po odebraniu statuetki, dziękując również swojemu bratu Radosławowi za zaufanie jakim go obdarzył. - Pracujemy, nie kłócimy się i serdecznie dziękujemy za to wyróżnienie – dodał Radosław Charubin.

Kolejną kategorią była "Firma z SERCEM". Do tej kategorii zgłosiło się 11 firm. Trzy firmy z największą ilością punktów zostało nominowanych do nagrody a były to:

 1. Przedsiębiorstwu Handlowo Produkcyjnemu Agro-Rolnik Sp. z o.o.
 2. Zakłady Spożywcze BONA Sp. z o.o.
 3. Przedsiębiorstwo Produkcji betonów Prefbet Sp. z o.o.

Laur zwycięstwa przypadł Przedsiębiorstwu Handlowo Produkcyjnemu Agro-Rolnik Sp. z o.o. Firma jest obecna na rynku od prawie 30 lat. Specjalizuje się głównie w zaopatrywaniu rolników w ciągniki i maszyny rolnicze. Od początku swojego istnienia aktywnie wspiera wszelkie inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej. W ciągu ostatnich trzech lat przekazała na działalność społeczną kilkaset tysięcy złotych. "Anioła Biznesu" z rąk wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego odebrał prezes zarządu Jarosław Kulesza. - Jako przedsiębiorcy nie pracujemy dla nagród, ale zawsze jest przyjemnie, gdy zostaniemy dostrzeżeni. Nadal działalność społeczna będzie jednym z naszych najważniejszych działań – podsumował krótko.

W kategorii "Pracodawca Jutra" nominowane były takie firmy jak:

 1. Sonarol sp.j. Najda
 2. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Kurpiewski” Jan Kurpiewski
 3. Spółdzielnia socjalna Alexis

Laureatem zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Kurpiewski" Jan Kurpiewski. Firma działa na rynku od 40 lat. Na początku zajmowała się robotami elektrycznymi i telekomunikacyjnymi. W latach 90. rozpoczęła swoją działalność w branży paliwowej. To był przysłowiowy strzał w dziesiątkę, bo dziś jest w niej liderem regionu północno-wschodniej Polski. Przedsiębiorstwo od wielu lat aktywnie współpracuje z Powiatowym Urzędem Pracy - Jestem bardzo zaskoczony, to wyróżnienie bardzo cieszy i zobowiązuje na przyszłość – powiedział Jan Kurpiewski.

W tej kategorii Kapituła skorzystała ze swoich uprawnień i przyznała nagrodę specjalną, którą otrzymała Spółdzielnia Socjalna Alexis z Łomży.  w 2010 roku przy współudziale Powiatowego Urzędu Pracy i Starostwa Powiatowego w Łomży. Główną gałęzią działalności jest produkcja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna gotowych wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia a także reorientacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia stale współpracuje z PUP w Łomży zarówno w zakresie tworzenia nowych stanowiska pracy, zwiększania zatrudnienia jak i rozwijania kompetencji i umiejętności pracowników.

W kategorii „Inwestor Roku” zgłoszono 4 firmy. Nominowania zostali:

 1. Kino Polska s.c. Karol Charubin i Radosław Charubin
 2. Firma „Kurpiewski” Tomasz Andrzej Kurpiewski
 3. Ubojnia Zwierząt Robert Rytel

Kapituła konkursowa najwyżej rekomendowała firmę "Kurpiewski" Tomasz Andrzej Kurpiewski. Podstawowym zakresem jej działalności jest pozyskiwanie terenów i przekształcanie ich poprzez budowę na nich nowych obiektów użyteczności publicznej. Najnowszą inwestycją zrealizowaną przez firmę jest Park Handlowy Łomża, gdzie pracę znalazło blisko 130 osób. - Jest mi niezmiernie miło. Chciałbym podziękować przede wszystkim swojej rodzinie, pracownikom i współpracownikom, ale także władzom miasta, którzy wspierają i z wielką życzliwością podchodzą do inwestorów – powiedział właściciel Tomasz Kurpiewski.

W kategorii "Ambasador Ziemi Łomżyńskiej"  Kapituła oceniła 12 firm. Do nagrody w tej kategorii nominowani zostali:

 1. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarską Piątnica
 2. Zakłady Spożywcze BONA Sp. z o.o.
 3. Filharmonia Kameralna im. Witolda Lutosławskiego w Łomży.

Zwycięzcą tej kategorii została Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Piątnicy. Jedna z najprężniej rozwijających się firm branży mleczarskiej i jednocześnie najmocniejsza marka mleczarska w Polsce. Produkty z Piątnicy dostępne są w każdym zakątku kraju, jak również za granicą. Nie od dziś wiadomo, że za sukcesem mleczarni stoi przede wszystkim wysokiej jakości mleko, pochodzące z jednego z najczystszych regionów Europy. - Tutaj kapituła nie miała żadnych wątpliwości, gdyż ta firma jest prawdziwym ambasadorem naszej ziemi łomżyńskiej – mówiła przy wręczaniu statuetki symbolicznego anioła, starosta łomżyński Elżbieta Parzych.

Ostatnią kategorią, w której przyznano nagrodę była "Firma Roku". Do nagrody w tej kategorii nominowani zostali:

 1. ITCard S.A. Centrum Transakcji Płatniczych
 2. Metal-Technik s.c.
 3. Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.

Zwycięzcą zostało IT CARD S.A. Centrum Transakcji Płatniczych. Firma jest drugim co do wielkości centrum obsługi bankomatów w Polsce. I choć jej siedziba mieści się w Warszawie, to w Łomży prowadzi swoje Centrum Operacyjne. - Jestem pod wrażeniem, że wśród tylu różnorodnych firm i branż, to my zostaliśmy zauważeni. Ta nagroda będzie mobilizacją do dalszej pracy i rozwoju – powiedział Adam Matyaszek, wiceprezes zarządu IT CARD S.A.

Gali towarzyszyły występy muzyczne w wykonaniu: Art of Trio, Bioacustic oraz Pauliny Porowskiej.

Wszystkim nominowanym i laureatom serdecznie gratulujemy. Życzymy dalszych sukcesów  w życiu zawodowym oraz osobistym.

Organizatorami "Łomżyńskich Aniołów Biznesu" były: Miasto Łomża, Starostwo Powiatowe w Łomży oraz Powiatowy Urząd Pracy w Łomży. Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Business Centre Club.

Dziękujemy za pomoc i współpracę Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży oraz Miejskiemu Domowi Kultury - Dom Środowisk Twórczych.

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej