Motyl

Powiat Łomżyński

Konkurs ofert w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

 Na podstawie art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) , Zarząd Powiatu Łomżyńskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pozarządową”, prowadzenia jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Powiecie Łomżyńskim w 2018 roku – w Łomży, w budynku Starostwa Powiatowego, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża.

Załączniki

  1. uchwała
  2. ogłoszenie o konkursie
  3. wzór oferty
  4. zał.1,2,3 do oferty oświadczenia
  5. zał.4 do oferty wykaz umów
  6. zał. 5 do oferty doświadczenie
2017-10-12 09:13 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.