Motyl

Powiat Łomżyński

Inauguracja prac Rady Muzeum

 

29 września br. odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie Rady Muzeum przy Muzeum Przyrody w Drozdowie. Głównym jej zadaniem jest wspomaganie działań drozdowskiej placówki. Rada ma charakter doradczy, a także sprawuje nadzór nad realizacją zadań muzeum i opiniuje plany na kolejne lata. Działa na zasadach określonych w Ustawie o muzeach z dnia 21 listopada 1996 roku.

Podczas pierwszej sesji zainaugurowanej przez Wicestarostę Łomżyńskiego Lecha Marka Szabłowskiego oraz Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie Annę Archacką przyjęto regulamin prac Rady, wybrano przewodniczących oraz zapoznano się z planem pracy Muzeum Przyrody w Drozdowie na rok 2018.

Na czele Rady stanął Sławomir Zgrzywa – były Wojewoda Łomżyński, Marszałek Województwa Podlaskiego, obecnie pracownik Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łomży, historyk, znawca tematyki historii rodziny Lutosławskich. Jego zastępcą został wybrany Mariusz Sachmaciński – Dyrektor Łomżyńskiego Parku Krajobrazowego Doliny Narwii z siedzibą w Drozdowie. Tytuł honorowego przewodniczącego Rady Muzeum przyznano Krystynie Witkowskiej – nestorce rodu Lutosławskich, wnuczce Mariana Lutosławskiego, zaangażowanej w dzieło propagowania dziedzictwa i historii zasłużonej dla kraju rodziny ziemian i twórców kultury z Drozdowa.

Oprócz wyżej wymienionych osób w skład Rady wchodzą:

Ksiądz kanonik Aleksander Suchocki - proboszcz parafii pw. świętego Jakuba Apostoła w Drozdowie;

Marcin Schirmer - Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, historyk, autor książek na temat dziejów polskiej arystokracji, ziemiaństwa i inteligencji;

Dr hab. Jolanta Marciniuk - prof. Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, prowadząca badania w Katedrze Botaniki i Fizjologii Roślin tejże uczelni;

Jan Engelgard – kierownik Muzeum X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej podległego Muzeum Niepodległości w Warszawie, autor książek historycznych, publicysta;

Marian Szymkiewicz – kierownik Muzeum Przyrody w Olsztynie, ornitolog;

Dr Roman Pawlak związany z Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, naukowy opiekun wystawy „Podwodny Świat Pięciu Kontynentów” w drozdowskim Muzeum;

Zygmunt Zdanowicz – Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej, wieloletni dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Łomży;

Elżbieta Gosk reprezentująca Starostwo Powiatowe w Łomży, od wielu lat zaangażowana w pracę wydziałów zajmujących się kulturą w strukturach wojewódzkich oraz powiatowych;

Maria Dziekońska reprezentująca Urząd Gminy Piątnica, sekretarz gminy;

Artur Piasecki nauczyciel reprezentujący Szkołę Podstawową w Drozdowie.

2017-10-04 12:38 Opublikował: Wydział PRiK
Autor treści: Muzeum Przyrody w Drozdowie

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.