Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
14°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Projekt dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy

DATA PUBLIKACJI: 2017-08-31 13:49 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

3

"Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” – projekt dla osób zwolnionych lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn zakładu pracy.

 

Powiat Łomżyński , występujący w roli partnera Miasta Łomża rozpoczyna realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Aktywny zawodowo Subregion Łomżyński” (DZIAŁANIE 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, PRIORYTET INWESTYCYJNY 8.5 Przystosowanie pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian, REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO na lata 2014-2020).

Projekt realizowany będzie od 01.08.2017 roku do 31.03.2019 roku na terenie: miasta Łomża oraz powiatów: łomżyńskiego, grajewskiego i kolneńskiego.

Celem projektu jest zaktywizowanie i przygotowanie do samodzielnego działania na rynku pracy oraz utworzenie 40 miejsc pracy w ramach środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na tworzenie działalności gospodarczej.

Projekt jest skierowany do 50 osób zamieszkujących na terenie miasta Łomża, powiatu grajewskiego, powiatu kolneńskiego lub powiatu łomżyńskiego, zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, w tym w co najmniej 50% uczestników/-czek projektu stanowić będą osoby z zakładów pracy wskazanych we wniosku o dofinansowanie i w których przewiduje się zwolnienia.

Wsparcie może być udzielone wyłącznie osobie, która spełnia dodatkowo co najmniej jeden warunek:

jest osobą z niepełnosprawnością,

jest osobą powyżej 50 roku życia,

jest kobietą,

jest pracownikiem o niskich kwalifikacjach,

jest osobą poniżej 30 roku życia.

 

Wsparcie w ramach projektu obejmuje: dla 50 osób( 27 kobiet i 23 mężczyzn) - indywidualne doradztwo zawodowe i poradnictwo psychologiczne, a następnie dla 40 osób (wyłonionych spośród tych 50):

  • szkolenia zawodowe;

  • szkolenia grupowe z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej;

  • przyznanie środków finansowych na otwarcie działalności gospodarczej;

  • wsparcie pomostowe;

  • specjalistyczne wsparcie towarzyszące (indywidualne i grupowe doradztwo w zakresie zasad przedsiębiorczości, prowadzenia własnej firmy itd.).

Rekrutację będą prowadzić biura projektu – w Urzędzie Miejskim w Łomży oraz w Starostwie Powiatowym w Łomży. Szczegółowe warunki uczestnictwa wraz z regulaminem, terminem rekrutacji i pełną dokumentacją zostaną opublikowane w najbliższym czasie .190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej