Motyl

Powiat Łomżyński

Powiat zrealizuje projekt związany z termomodernizacją budynku Starostwa

  • Powiat zrealizuje projekt związany z termomodernizacją budynku Starostwa
  • Powiat zrealizuje projekt związany z termomodernizacją budynku Starostwa
  • Powiat zrealizuje projekt związany z termomodernizacją budynku Starostwa
  • Powiat zrealizuje projekt związany z termomodernizacją budynku Starostwa
Powiat Łomżyński informuje, iż od lipca 2017 roku do września 2018 roku realizował będzie Projekt pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE”.

Celem Projektu jest poprawa komfortu cieplnego oraz efektywności energetycznej budynków Starostwa Powiatowego w Łomży przy jednoczesnej poprawie jakości powietrza na skutek ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery.

Projekt zakłada przeprowadzenie następujących prac:

- docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji naziemnych,

- docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,

- docieplenie stropodachów,

- wymianę 27 okien i drzwi,

- zamurowanie otworu okiennego w ścianie piwnicy,

- modernizację instalacji c.w.u.,

- modernizację instalacji c.o.,

- wymianę oświetlenia na energooszczędne,

- montaż instalacji fotowoltaicznej.

Projekt współfinansowany został ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna; Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej; Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Całkowita wartość Projektu wynosi: 2.424.227,18 zł, w tym współfinansowanie UE  1.734.165,21 zł.

2017-07-19 10:22 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.