Motyl

Powiat Łomżyński

Edward Jarota – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży odznaczony Złotym Medalem

Kulminacyjnym punktem XXV Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego było uhonorowanie Pana Edwarda Jaroty – dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży Złotym Medalem za Długoletnią Służbę,  za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

W imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, medal Panu Edwardowi Jarocie wręczył Wojewoda Podlaski - Bohdan Paszkowski. Pan Wojewoda pogratulował Wyróżnionemu odznaczenia będącego zwieńczeniem 45-letniej sumiennej, pełnej zaangażowania pracy na rzecz społeczności lokalnej.

Pani Elżbieta Parzych - Starosta Łomżyński pogratulowała Dyrektorowi PCPR w Łomży zawodowych sukcesów i  życzyła wszelkiej pomyślności i owocnej współpracy na kolejne lata.

Dziękując za otrzymane wyróżnienie Pan Edward Jarota powiedział „ …Ten medal jest w jakimś sensie historią mojej ponad 40-letniej pracy zawodowej, na którą składa się 35 lat pracy w pomocy społecznej. I ten okres 35 lat właśnie bardzo cenię, bo mogłem się w pełni realizować, pomagać ludziom, a jednocześnie odbierać od ludzi, którym się pomogło  zadowolenie, sympatię. W zetknięciu z problemami innych uczyłem się pokory w pracy… W latach 80 nie było placówek i zainteresowanie pomocą społeczną, czy opieka społeczną było niewielkie, czasami człowiek był w swoich działaniach osamotniony, wszystko było racjonowane, żywność na kartki, brak było placówek pomocy społecznej.

W roku 90 nastąpiło nowe otwarcie, reforma Kraju. Wiedziałem co mam robić. Wygrałem konkurs na dyrektora Wojewódzkiego Zespołu  Pomocy Społecznej w Łomży, miałem przygotowana diagnozę. Skoro nie było placówek trzeba było je organizować. Przez 9 lat powstało  5 domów pomocy społecznej, placówek stacjonarnych i 2 środowiskowe…To ważne, bo te placówki niezależnie w którym powiecie aktualnie się znajdują służą ludziom, istnieją nadal, służą najbardziej potrzebującym, jednocześnie są zakładami pracy. Później 17 lat pracy w PCPR w Łomży, nowe zadania i nowe wyzwania, inny poziom zarzadzania, ale problemy te same - zwłaszcza ludności wiejskiej, rozproszonej. Jako przykład można podać dowożenie uczesników do Środowiskowego Domu Samopomocy gdzie trzeba pokonywać przeszło 450 km dziennie, inne koszty, inna logistyka, bardziej skomplikowane, żeby dotrzeć do ludzi..

Osiągnięcia, o  których wspomniano to zasługa zespołów ludzkich z którymi przyszło mi pracować, miałem szczęście pracować z ludźmi oddanymi pomocy społecznej i serdecznie dziękuję najbliższym współpracownikom Koleżankom i Kolegom…”

Następnie Dyrektor PCPR w Łomży podziękował Panu Wojewodzie, Pani i Panu Staroście, wszystkim Radnym za inspiracje i pomoc, a także Koleżankom, Kolegom z jednostek organizacyjnych  współpracujących z Centrum Pomocy przy rozwiazywaniu problemów społecznych.

2017-05-25 10:40 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.