Motyl

Powiat Łomżyński

Muzeum Przyrody w Drozdowie laureatem Medalu Wiktora Godlewskiego za rok 2016

Medal im. Wiktora Godlewskiego jest ogólnopolską nagrodą przyznawaną za zasługi dla ochrony przyrody oraz popularyzację wiedzy przyrodniczej.

Medale imienia zesłanego na Syberię po Powstaniu Styczniowym wybitnego przyrodnika i odkrywcy (współpracownika Benedykta Dybowskiego), przyznawane są od 1992 roku przez kapitułę obradującą w Bogutach Piankach – rodzinnej miejscowości Wiktora Godlewskiego.

Kapituła Medalu pod przewodnictwem Prof. dr hab. Tomasza Boreckiego (rektora SGGW w latach 2002 – 2008) wyłoniła laureatów za rok 2016. Laureatami zostali:

Prof. dr hab. Dariusz Gwiazdowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu za działalność naukowo -dydaktyczną na rzecz ochrony przyrody.

Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego za krzewienie różnorodności gatunkowej i działalność edukacyjną na rzecz polskiego społeczeństwa.

Piotr Tadeusz Kąkol (Warszawa) za działalność edukacyjną oraz popularyzację ochrony przyrody wśród młodzieży.

Stowarzyszenie Miłośników Żubrów za działania na rzecz ochrony żubra, integrację środowiska i edukację przyrodniczą oraz Muzeum Przyrody w Drozdowie za propagowanie wiedzy o przyrodzie i dziedzictwie kulturowym regionu.

Z satysfakcją i radością dzielimy się informacją o tym zaszczytnym wyróżnieniu przyznanym naszej instytucji.

2017-05-16 13:55 Opublikował: Wydział PRiK
Autor treści: Muzeum Przyrody w Drozdowie

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.