Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
11°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Ku pamięci Druha "Szarego"

DATA PUBLIKACJI: 2017-03-14 13:08 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

24

Decyzją Rady Gminy Piątnica i Wójta Krzysztofa Kozickiego znajdujące się w Piątnicy rondo otrzymało nazwę Ronda imienia Druha "Szarego", czyli imienia księdza prałata doktora Kazimierza Lutosławskiego. Z taką inicjatywą do samorządu gminnego wystąpiły lokalne środowiska harcerskie na czele z Hufcem Nadnarwiańskim ZHP i komendantem hm. Wiesławem Domańskim. W sobotę 11 marca br. w drozowskim Muzeum podczas uroczystej sesji Rady Gminy podjęto uchwałę w tej kwestii. Decyzja była jednogłośna. Podczas sesji przedstawiono sylwetkę i dokonania  wybitnego kapłana i społecznika (uczyniła to Sekretarz Gminy Maria Dziekońska) oraz uzasadniono wagę inicjatywy służącej pogłębieniu wiedzy i pamięci o tej ważnej dla polskiego harcerstwa postaci.

Był to dzień ważny dla naszej lokalnej małej ojczyzny, dzień harcerski można by rzec.   Uroczysta sesja Rady Gminy połączona była z Ogólnopolskim Zlotem Druha "Szarego". Była to już dwudziesta czwarta edycja wydarzenia, w którego programie od lat stałym punktem jest wizyta harcerzy w Muzeum Przyrody w Drozdowie. Tak jak w latach ubiegłych, tak i teraz licznie zgromadzona młodzież harcerska z regionu i różnych stron Polski, instruktorzy, komendanci, duchowni, uczestnicy sesji Rady Gminy oraz mieszkańcy Ziemi Łomżyńskiej wspólnie odprawili Drogę Krzyżową. Ulicami Drozdowa poprowadzili ją ojciec hm. Jan Bońkowski – kapelan łomżyńskiego hufca ZHP, ksiądz phm. Robert Szulencki oraz kustosz drozdowskiego Muzeum Marcin Rydzewski. Na koniec złożono kwiaty i zapalono znicze nad grobem księdza Kazimierza w rodzinnej kaplicy Lutosławskich na drozdowskim cmentarzu. Uczestnicy Zlotu i uroczystej sesji mogli obejrzeć przygotowaną przez Muzeum okolicznościową wystawę prezentującą losy oraz działalność Druha "Szarego" oraz jego ważniejsze publikacje.

Kim był ten wyjątkowy człowiek, ważna postać nie tylko dla harcerzy z regionu, ale w ogóle dla polskiego harcerstwa jako całości?  Dlaczego należy przypominać jego sylwetkę współczesnym Polakom? W przedwojennej Polsce był osobą powszechnie znaną, kojarzoną niemal przez wszystkich. W swoim życiu zajmował się wieloma dziedzinami. Był lekarzem, nauczycielem, wychowawcą, organizatorem polskiego szkolnictwa, działaczem politycznym, członkiem Ligi Narodowej i współpracownikiem Romana Dmowskiego, jednym z najważniejszych działaczy harcerskich, kapłanem, katechetą, teologiem, publicystą, a także posłem na Sejm RP uczestniczącym w najważniejszych debatach pierwszych kilku lat niepodległości. W kręgach harcerskich znany jako Druh "Szary" (najprawdopodobniej od jego szarej - wytartej sutanny), występował także pod pseudonimem księdza Jana Zawady. Na zawsze zapisał się w historii polskiego skautingu jako twórca Krzyża Harcerskiego wzorowanego na orderze Virtuti Militari. Krzyż ten zresztą powstawał tu w Drozdowie, zachowało się bowiem wspomnienie jego bratanicy Hanny Zalewskiej o tym, jak z młodymi skautami rysował go w drozdowskim dworze. Tu także odbywały się pierwsze na Ziemi Łomżyńskiej obozy - w drozdowskim parku urządzano gry i ćwiczenia, wybierano się na wycieczki, a wieczorem przy ognisku w pobliskim lesie kalinowskim ksiądz Kazimierz opowiadał skautom gawędy lub tłumaczył fragmenty Ewangelii. Zatem Drozdowo można śmiało nazwać jednym z mateczników polskiego harcerstwa.

Lutosławski znacznie przyczynił się do wzbogacenia wymiaru moralnego oraz ideowego polskiego skautingu. Harcerstwo postrzegał jako ruch wychowawczy o szerokich celach ogólnospołecznych. Pisał m. in.: "Skauting to nie jest coś, co się umie, ale to jest coś czym się jest, jakość moralna, typ psychologiczny i życiowy".

Jeśli mielibyśmy w wielkim skrócie, w uproszczeniu scharakteryzować osobowość księdza Lutosławskiego, to nie mogłoby w tej charakterystyce zabraknąć takich określeń jak patriotyzm, wiara czy odwaga głoszenia własnych przekonań. Poświęcił się służbie Polsce poprzez wychowywanie nowych pokoleń. Był wierny polskiej wielowiekowej tradycji wyrażonej znanymi nam słowami, aktualnymi także i dzisiaj w roku 2017: "Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie".

190916031417.jpg

20 lecie współpracy Powiatu Łomżyńskiego z bawarskim Dingolfing – Landau

cze 18, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Profesor Aleksander Hall o Romanie Dmowskim

cze 18, 2019
Czytaj więcej

Nie żyje Edward Łada Radny Powiatu Łomżyńskiego

cze 19, 2019
Czytaj więcej