Motyl

Powiat Łomżyński

Konsultacje społeczne - dostosowanie sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego

Starosta Łomżyński zawiadamia o konsultacjach społecznych w sprawie projektu uchwały Nr XXIII/126/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łomżyńskiego prowadzonych przez inne organy, do nowego ustroju szkolnego, oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych w Powiecie Łomżyńskim z dnia 9 marca 2017 roku, na okres od dnia 01.09.2017 r. do dnia 31.08.2019 r.

Termin przeprowadzenia konsultacji: od 9 marca do 23 marca 2017 roku.

Projekt ww. uchwały znajduje się w załączeniu poniżej oraz został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Uwagi i opinie dotyczące przedmiotowego projektu należy zgłaszać w terminie do 23 marca 2017 roku:

a) elektronicznie na adres: starosta.blm@powiatypolskie.pl

b) faxem na numer (86) 2156904

c) pisemnie do Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, w godzinach 7.30 - 15.30.

W/w projekt znajduje się także do wglądu w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji Starostwa Powiatowego w Łomży.

Komórką merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie konsutlacji jest Wydział Promocji, Rozwoju i Komunikacji.

Załączniki

  1. Uchwała Rady Powiatu Łomżyńskiego wraz z załącznikami
2017-03-09 12:27 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.