Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
3°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

"PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE"

DATA PUBLIKACJI: 2017-03-09 08:41 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku realizuje projekt "Program aktywizacji zawodowej osób młodych szansą na zatrudnienie" w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Wiedza Rozwój 2014 - 2020.

1

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (w tym 28 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), mieszkańców i mieszkanek pow. m. Łomża, pow. łomżyńskiego, pow. kolneńskiego oraz pow. zambrowskiego. Poprzez udział‚ w poradnictwie i w szkoleniach zawodowych nabędą kwalifikacje i doświadczenie pozwalające uzyskać zatrudnienie.

Projekt skierowany jest do osób:

∴ biernych zawodowo i/lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w PUP),
∴ które mają ukończone na dzień składania formularza zgłoszeniowego 15 lat oraz nieukończone 29 lat (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
∴ nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na 2014-2020),
∴ mieszkających na terenie miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego lub powiatu zambrowskiego
Preferowaną grupą Uczestników/Uczestniczek projektu są osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby z niepełnosprawnością.

Miejsce i termin realizacji:
projekt realizowany jest na terenie powiatów: m. Łomża, łomżyńskiego kolneńskiego i zambrowskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia szkoleniowo-doradczego:

1.Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
2. Poradnictwo zawodowe indywidualne - tworzenie indywidualnych planów działań
3. Pośrednictwo pracy
4. Szkolenie zawodowe (każdy uczestnik może skorzystać z jednego modułu szkolenia) oraz płatny staż:

a. Szkolenie - Kucharz małej gastronomii (8 osób): kwiecień - maj 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 120 h
b. Szkolenie -
Kierowca samochodu ciężarowego (16 osób): czerwiec - sierpień 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 230 h
c. Szkolenie -
Kadry i płace (10 os.): maj - lipiec 2017 liczba godzin dydaktycznych: 240 h
d. Szkolenie -
Operator wózków widłowych (8 os.): czerwiec - sierpień 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 67 h
e. Szkolenie -
Sprzedawca (8 os.): marzec - kwiecień 2017 liczba godzin dydaktycznych: 100 h

Uczestnikom i uczestniczkom Organizator zapewnia ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.

Płatny staż zawodowy.

Na płatny trzymiesięczny staż zostanie skierowanych 50 osób, które uczestniczyły we wsparciu szkoleniowo - doradczym. Osobie skierowanej na staż za każdy miesiąc odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1 269,20 zł. brutto.

Korzyści z udziału w projekcie

Organizator oferuje bezpłatny udział w następujących formach wsparcia:
♦ Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
♦ Poradnictwo zawodowe indywidualne – tworzenie indywidualnych planów działania
♦ Pośrednictwo pracy
♦ Szkolenie zawodowe (każdy uczestnik może skorzystać z jednego modułu szkolenia) oraz płatny staż

Dodatkowo uczestnikom stażu zapewnione zostaną badania lekarskie oraz szkolenie BHP.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu w Łomży.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście bądź przesłać pocztą na adres Biura Projektu w Łomży:
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Farna 1, 18-400 Łomża

e-mail: lomza@fir.org.pl

tel.: 601-241-828

190916031417.jpg

Oficjalna wizyta w Daugavpils

sie 30, 2019
Czytaj więcej

Wojskowy pogrzeb bezimiennych bohaterów wojny 1920 roku

sie 19, 2019
Czytaj więcej

Łomżyńskie Anioły Biznesu 2019 wręczone!

wrz 25, 2019
Czytaj więcej

Ożywiamy przeszłość

sie 20, 2019
Czytaj więcej