Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
10°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

"PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ OSÓB MŁODYCH SZANSĄ NA ZATRUDNIENIE"

DATA PUBLIKACJI: 2017-03-09 08:41 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych w Białymstoku realizuje projekt "Program aktywizacji zawodowej osób młodych szansą na zatrudnienie" w ramach Programu Operacyjnego Edukacja Wiedza Rozwój 2014 - 2020.

1

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia 50 osób (w tym 28 kobiet i 22 mężczyzn) w wieku 15-29 lat, biernych zawodowo i nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu (tzw. młodzież NEET), mieszkańców i mieszkanek pow. m. Łomża, pow. łomżyńskiego, pow. kolneńskiego oraz pow. zambrowskiego. Poprzez udział‚ w poradnictwie i w szkoleniach zawodowych nabędą kwalifikacje i doświadczenie pozwalające uzyskać zatrudnienie.

Projekt skierowany jest do osób:

∴ biernych zawodowo i/lub bezrobotnych (niezarejestrowanych w PUP),
∴ które mają ukończone na dzień składania formularza zgłoszeniowego 15 lat oraz nieukończone 29 lat (tj. do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin),
∴ nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET zgodnie z definicją osób z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na 2014-2020),
∴ mieszkających na terenie miasta Łomża, powiatu łomżyńskiego, powiatu kolneńskiego lub powiatu zambrowskiego
Preferowaną grupą Uczestników/Uczestniczek projektu są osoby o niskich kwalifikacjach oraz osoby z niepełnosprawnością.

Miejsce i termin realizacji:
projekt realizowany jest na terenie powiatów: m. Łomża, łomżyńskiego kolneńskiego i zambrowskiego w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

W ramach Projektu oferowane są następujące formy wsparcia szkoleniowo-doradczego:

1.Poradnictwo zawodowe grupowe - warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
2. Poradnictwo zawodowe indywidualne - tworzenie indywidualnych planów działań
3. Pośrednictwo pracy
4. Szkolenie zawodowe (każdy uczestnik może skorzystać z jednego modułu szkolenia) oraz płatny staż:

a. Szkolenie - Kucharz małej gastronomii (8 osób): kwiecień - maj 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 120 h
b. Szkolenie -
Kierowca samochodu ciężarowego (16 osób): czerwiec - sierpień 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 230 h
c. Szkolenie -
Kadry i płace (10 os.): maj - lipiec 2017 liczba godzin dydaktycznych: 240 h
d. Szkolenie -
Operator wózków widłowych (8 os.): czerwiec - sierpień 2017r. liczba godzin dydaktycznych: 67 h
e. Szkolenie -
Sprzedawca (8 os.): marzec - kwiecień 2017 liczba godzin dydaktycznych: 100 h

Uczestnikom i uczestniczkom Organizator zapewnia ubezpieczenie, materiały szkoleniowe, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu.

Płatny staż zawodowy.

Na płatny trzymiesięczny staż zostanie skierowanych 50 osób, które uczestniczyły we wsparciu szkoleniowo - doradczym. Osobie skierowanej na staż za każdy miesiąc odbywania stażu przysługuje stypendium stażowe w wysokości 1 269,20 zł. brutto.

Korzyści z udziału w projekcie

Organizator oferuje bezpłatny udział w następujących formach wsparcia:
♦ Poradnictwo zawodowe grupowe – warsztaty z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy, autoprezentacji, skutecznej rozmowy kwalifikacyjnej
♦ Poradnictwo zawodowe indywidualne – tworzenie indywidualnych planów działania
♦ Pośrednictwo pracy
♦ Szkolenie zawodowe (każdy uczestnik może skorzystać z jednego modułu szkolenia) oraz płatny staż

Dodatkowo uczestnikom stażu zapewnione zostaną badania lekarskie oraz szkolenie BHP.

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu w Łomży.

Dokumenty rekrutacyjne należy składać osobiście bądź przesłać pocztą na adres Biura Projektu w Łomży:
Fundacja Forum Inicjatyw Rozwojowych

ul. Farna 1, 18-400 Łomża

e-mail: lomza@fir.org.pl

tel.: 601-241-828

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT dot. aktualnej sytuacji w łomżyńskiej służbie zdrowia

mar 20, 2020
Czytaj więcej