Motyl

Powiat Łomżyński

Uroczyste otwarcie drogi powiatowej do Szabłów Młodych i Jakaci Borki

W słoneczne poniedziałkowe popołudnie w miejscowości Jakać Dworna odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1952B.

W wydarzeniu udział wzieli: Pan Jarosław Zieliński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, Pan Bohdan Józef Paszkowski – Wojewoda Podlaski, przedstawiciele Powiatu Łomżyńskiego w osobie Pani Elżbiety Parzych – Starosty Łomżyńskiego, Pana Lecha Marka Szabłowskiego – Wicestarosty Łomżyńskiego, oraz Pana Jarosława Kuleszy - Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego, Wójt Gminy Śniadowo Pan Rafał Pstrągowski, Ks. Tomasz Wilga – Proboszcz Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Śniadowie, oraz liczni mieszkańcy Gminy Śniadowo i przedstawiciele mediów.

Remont dróg możliwy był dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków przeznaczonych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Wyremontowane odcinki drogi powiatowej nr 1952B, to odpowiednio: odcinek II Jakać Dworna – Stara Jakać – Szabły Młode, o łącznej długości 1,215 km i wartości inwestycji 1.349.956,76 zł, w tym kwoty dotacji 905.309 zł, oraz odcinek III Stare Szabły – Jakać Borki, o długości 1,95 km, inwestycja o łącznej wartości 1.279.104,93 zł, w tym dotacji 922.919 zł. Kwota dotacji z tzw. środków klęskowych z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, stanowiła 80% całkowitej inwestycji. Pozostałe koszty remontu pokryte zostały ze środków własnych powiatu łomżyńskiego i Gminy Śniadowo.   

Wyremontowane odcinki drogi powiatowej stanowiły dalszy etap kontynuacji poszczególnych odcinków ciągu drogowego nr 1952B zakwalifikowanego do remontu w 2012 roku przez Komisję wojewódzką ds. szacowania strat w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. W 2016 roku został on całkowicie zakończony i rozliczony.

2017-02-28 10:38 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.