Motyl

Powiat Łomżyński

Nabór wniosków o Nagrody Starosty Łomżyńskiego

Informujemy, iż do 31 maja 2017 roku prowadzony jest nabór wniosków mających na celu uhonorowanie osób wyróżniających się działaniami na rzecz lokalnego środowiska „Nagrodą Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu”.

Nagrody Starosty przyznawane będą w 3 kategoriach:

Nagroda w kategorii „KULTURY” jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w szczególności za:

1)  realizację programów i przedsięwzięć kulturalnych;

2) upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzację wiedzy w wymienionych dziedzinach;

3) inicjowanie nowatorskich form życia społeczno- kulturalnego;

4) ochronę dziedzictwa kultury;

5) działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno- kulturowych;

6) twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczne prezentacje dzieł sztuki.

Nagroda w kategorii „SPORT” jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w sporcie, w szczególności za:

1) osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie;

2) szczególną aktywność i wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej;

3) organizację imprez sportowych o zasięgu, co najmniej powiatowym, podejmujące działania sportowo- rekreacyjne na rzecz mieszkańców powiatu oraz promujące powiat Łomżyński poprzez sport.

Nagroda w kategorii „INICJATYWA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA” jest przyznawana za działalność społeczną, w szczególności za:

1) realizację inicjatyw, programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych;

2)  podnoszenie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej;

3)  wspieranie i upowszechnianie wolontariatu;

4)  promowanie inicjatyw z zakresu integracji i polityki społecznej;

5) wspieranie zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym; oraz gospodarczą, w szczególności za:

a) wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki powiatu łomżyńskiego;

b) wdrażanie nowych technologii;

c)  współpracę ze szkołami zawodowymi;

d) budowę pozytywnego wizerunku na rynku krajowym i zagranicznym, w tym między innymi poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych;

e) tworzenie miejsc pracy;

f) udział w życiu społecznym i kulturalnym powiatu łomżyńskiego.

Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się w formie pisemnej, na druku wniosku znajdującego się w Załącznikach do wiadomości.

Wnioski należy przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, kancelaria (pokój 301) ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły dotyczące warunków, zasad i trybu jej przyznawania znajdują się w załączeniu poniżej. 

Załączniki

  1. Regulamin
  2. Załącznik Nr 1
  3. Załącznik Nr 2
2017-02-09 10:38 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.