Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
5°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Nabór wniosków o Nagrody Starosty Łomżyńskiego

DATA PUBLIKACJI: 2017-02-09 10:38 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Informujemy, iż do 31 maja 2017 roku prowadzony jest nabór wniosków mających na celu uhonorowanie osób wyróżniających się działaniami na rzecz lokalnego środowiska „Nagrodą Starosty Łomżyńskiego za promocję powiatu”.

1

Nagrody Starosty przyznawane będą w 3 kategoriach:

Nagroda w kategorii „KULTURY” jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury, w szczególności za:

1)  realizację programów i przedsięwzięć kulturalnych;

2) upowszechnianie czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki, teatru, plastyki, tańca, fotografii oraz popularyzację wiedzy w wymienionych dziedzinach;

3) inicjowanie nowatorskich form życia społeczno- kulturalnego;

4) ochronę dziedzictwa kultury;

5) działalność twórczą i artystyczną stowarzyszeń społeczno- kulturowych;

6) twórczość literacką, plastyczną, muzyczną, teatralną, fotograficzną, filmową oraz artystyczne prezentacje dzieł sztuki.

Nagroda w kategorii „SPORT” jest przyznawana za szczególne osiągnięcia w sporcie, w szczególności za:

1) osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie;

2) szczególną aktywność i wybitne osiągnięcia w pracy zawodowej w dziedzinie kultury fizycznej;

3) organizację imprez sportowych o zasięgu, co najmniej powiatowym, podejmujące działania sportowo- rekreacyjne na rzecz mieszkańców powiatu oraz promujące powiat Łomżyński poprzez sport.

Nagroda w kategorii „INICJATYWA SPOŁECZNO- GOSPODARCZA” jest przyznawana za działalność społeczną, w szczególności za:

1) realizację inicjatyw, programów służących zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów społecznych;

2)  podnoszenie standardów jakości usług instytucji pomocy społecznej;

3)  wspieranie i upowszechnianie wolontariatu;

4)  promowanie inicjatyw z zakresu integracji i polityki społecznej;

5) wspieranie zadań z zakresu pomocy osobom niepełnosprawnym; oraz gospodarczą, w szczególności za:

a) wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarki powiatu łomżyńskiego;

b) wdrażanie nowych technologii;

c)  współpracę ze szkołami zawodowymi;

d) budowę pozytywnego wizerunku na rynku krajowym i zagranicznym, w tym między innymi poprzez zatrudnianie osób niepełnosprawnych;

e) tworzenie miejsc pracy;

f) udział w życiu społecznym i kulturalnym powiatu łomżyńskiego.

Zgłoszenia kandydatur do nagrody dokonuje się w formie pisemnej, na druku wniosku znajdującego się w Załącznikach do wiadomości.

Wnioski należy przesyłać na adres: Starostwo Powiatowe w Łomży, kancelaria (pokój 301) ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża (decyduje data stempla pocztowego).

Szczegóły dotyczące warunków, zasad i trybu jej przyznawania znajdują się w załączeniu poniżej. 

190916031417.jpg

Oficjalna wizyta w Daugavpils

sie 30, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Festiwalowa Gala zamykająca XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.

lip 15, 2019
Czytaj więcej

Wojskowy pogrzeb bezimiennych bohaterów wojny 1920 roku

sie 19, 2019
Czytaj więcej