Motyl

Powiat Łomżyński

Warsztaty szkoleniowe - Obowiązki Powiatów w zakresie pojazdów usuwanych z dróg

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży w dniu 24 listopada 2016 r. odbyło się szkolenie związane z problematyką usuwania pojazdów w trybie art.130 a Ustawy prawo o ruchu drogowym. Warsztaty szkoleniowe zostały zorganizowane przez Związek Powiatów Polskich przy współpracy z Powiatem Łomżyńskim.

Głównym tematem spotkania było omówienie bieżącego stanu prawnego jak również kwestii związanych z usunięciem i odebraniem pojazdów z parkingu i potencjalnych problemów z tym związanych. 

Szkolenie poprowadził Pan Grzegorz P. Kubalski – prawnik, zastępca dyrektora Biura Związku Powiatów Polskich. W szkoleniu udział wzięli przedstawiciele Wydziałów Komunikacji z powiatów z terenu województwa podlaskiego jak również powiatów sąsiednich. W programie szkolenia znalazły się takie tematy jak: Przeszłość wymagająca rozwiązania, Powiat a przedsiębiorca usuwający pojazdy i prowadzący parking, Odebranie pojazdu przez właściciela - potencjalne problemy, Pojazdy nieodebrane czy Prespektywy zmian. Spotkanie spotkało się z dużym zainteresowaniem osób biorących w nim udział i pozwoliło na omówienie problemów związanych z tematem szkolenia.

2016-11-25 10:01 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.