Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
12°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Razem w poczuciu narodowej dumy – Obchody 98 Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości

DATA PUBLIKACJI: 2016-11-14 13:47 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W chłodny poranek, w siedzibie Rodu Lutosławskich - Muzeum Przyrody w Drozdowie odbyła się inauguracja miejsko-powiatowych Obchodów Święta Niepodległości. Uczestniczyli w niej Posłowie na Sejm RP- Bernadetta Krynicka i Lech Kołakowski, Wicestarosta Łomżyński - Lech Szabłowski, Wiceprezydent Miasta Łomży – Agnieszka Muzyk, delegacje pocztów sztandarowych, przedstawiciele samorządów, jednostek organizacyjnych miasta i powiatu, wojska, służb i inspekcji, organizacji i stowarzyszeń, dzieci i młodzież.

20

Przybyłych na uroczystość gości powitała Anna Archacka – Dyrektor Muzeum Przyrody w Drozdowie. Nawiązała  do symboliki miejsca i roli Lutosławskich w odzyskaniu przez Polskę suwerenności: „…W Rodzie Lutosławskich zawiera się los wielu pokoleń  marzących o wolnej Polsce i działających na rzecz odzyskania Ojczyzny.

Ojciec Rodziny…Franciszek - emisariusz w powstaniu styczniowym, jego synowie Józef i Marian – działacze niepodległościowi  zamordowani przez bolszewików w Moskwie w 1918roku, Ks. Kazimierz- wychowawca młodzieży, po odzyskaniu niepodległości Poseł do Sejmu Ustawodawczego i Sejmu I kadencji…”

Wicestarosta Łomżyński - Lech Szabłowki w swoim wystąpieniu  podkreślił, iż w tak ważnym dla Wszystkich Polaków Dniu „…Przyszliśmy aby oddać  hołd tym nieznanym, ale wielkim w swojej ofiarności i tym znanym – głównym architektom odzyskania niepodległości: J. Piłsudskiemu, J. Paderewskiemu, R. Dmowskiemu, W. Witosowi… Bezsporny pozostaje fakt, że trudno sobie wyobrazić odrodzenie Państwa Polskiego bez nich…”.

Wicestarosta  skupił się na  postaci Romana Dmowskiego - absolwenta Carskiego Uniwersytetu Warszawskiego, dr nauk przyrodniczych,  jednego z najwybitniejszych polityków polskich XX wieku, który w Dworze Lutosławskich bywał, pracował i zmarł

Lech Szabłowski kontynuował:”…Zebraliśmy się aby oddać hołd wybitnemu mężowi stanu, dyplomacie, Przywódcy Endecji, ideologowi i wychowawcy narodu, dlatego, że w polskim życiu politycznym był on zjawiskiem wyjątkowym, niepowtarzalnym i też dlatego, że jego dzieło przeżyło Twórcę i ciągle jest źródłem wiedzy politycznej, jako inspirujące i wciąż aktualne we współczesnej Polsce.

…w  sposób najdoskonalszy potrafił wyrazić polskie aspiracje i prawo do   suwerenności. Jego słowa budziły i jednoczyły Naród, kształtowały sposób myślenia i  postawy.

Dmowski jako realista, twardo stąpający po ziemi, strateg,  przeciwny rozruchom,  i  powstaniom, uważał, iż walka zbrojna winna wspierać  myśl polityczną, a nie ją zastępować.

Otóż Dmowski przed i w czasie I wojny światowej, kiedy Polska była podzielona  między  trzema zaborami umiał połączyć przewidujące działania polityczne z tworzeniem wojska

W 1917 roku Dmowski został prezesem Polskiego Komitetu Narodowego z siedzibą w Lozannie, uznanego przez państwa zachodnie  Ententy jako rząd na emigracji, mający na celu odbudowę Państwa Polskiego.

Dmowski jako główny delegat Polski na Konferencję Pokojową w Wersalu odegrał kluczową rolę w walce o kształt polskich  granic.Zabłysnął wielką erudycją, kiedy w dniu 29 stycznia przez 5 godzin  Radzie Dziesięciu przedstawiał polskie żądania po polsku, przekładając je  na język angielski i francuski, żeby uniknąć nieścisłych tłumaczeń. .

Zwieńczeniem jego polityki było podpisanie 28 czerwca 1919 z Paderewskim Traktatu Wersalskiego, który przywrócił  Państwo Polskie na mapę Europy dawał Polsce ziemie zachodnie  z dostępem do morza  i wprowadzał do rodziny niepodległych suwerennych narodów.

Postać Romana Dmowskiego przez całe lata komunizmu zepchnięta była na margines pamięci narodowej. Jego myśl również dzisiaj jest zbyt mało znana, dlatego warto przypomnieć o jej  aktualności.

Był postacią charyzmatyczną. Charakteryzowało go przenikliwość i nowoczesność spojrzenia na politykę i sprawy zbiorowe narodu. Dmowski potrafił wyciągać trudne, nieszablonowe wnioski. Przestrzegał przed szkodliwością dzielenia i szufladkowania,  przed patrzeniem na politykę schematami: dzieleniem  na prawicę i lewicę, konserwatyzm i liberalizm, białe i czarne. Mówił o obowiązkach każdego Polaka wobec swojego narodu.

Jako kreator myśli politycznej, społecznej i idei narodu w ponadczasowych publikacjach: „Polityka Polska i odbudowanie Państwa” , „Kościół, naród i państwo” oraz „Myślach nowoczesnego Polaka”- zdefiniował  nowoczesny polski patriotyzm, stosunek Polski do Kościoła i wskazał ścieżkę, którą mamy podążać.

To nie kto inny, a właśnie twórca polskiej idei narodowej wskazywał wady Polaków pisał o polskim lenistwie, bierności,  braku wiary w siebie i w możność życia na lepszy sposób. Dmowski uważał że Polacy muszą odrzucić swoje wady narodowe by osiągnąć sukces.

Sam Dmowski pisał:

„(...) Jestem Polakiem – więc  mam obowiązki polskie, ……całą rozległą stroną swego ducha żyję życiem Polski, jej uczuciami i myślami, jej potrzebami, dążeniami i aspiracjami.….

Dorobek polityczny Dmowskiego jest ogromny, wizjonersko potrafił patrzeć w przyszłość,  ogromne też zostawił po sobie dziedzictwo myśli politycznej. Dziś mamy inne uwarunkowania społeczne i geopolityczne, nie da się więc w sposób dosłowny kopiować rozwiązań zaczerpniętych z myśli Romana Dmowskiego.

Dlatego warto się zastanowić co jest aktualne w Jego dorobku, czego nas dziś może nauczyć, a pamięć o nim niech łączy nas”.

Wicestarosta zwrócił się do zgromadzonych na uroczystości i mieszkańców Ziemi Łomżyńskiej ”….Dziś My, za Dmowskim,  musimy  sobie postawić pytanie jak realizujemy „ obowiązki  polskie”, jakie działania podejmujemy, aby zachować dla następnych pokoleń, bronione przez wieki i  przekazane nam dziedzictwo. Jest to zadanie indywidualne dla każdego z nas…”.

Lech Szabłowski – Wicestarosta Łomżyński przekazał  mieszkańcom Łomży i Powiatu Łomżyńskiego  życzenia z okazji Święta Niepodległości-Święta Wszystkich Polaków. Apelował, by to świętowanie było optymistyczne i pełne dumy.

Następnie uczestnicy Obchodów Święta Niepodległości złożyli kwiaty pod   tablicą upamiętniającą pobyt Romana Dmowskiego w Drozdowie.

Zwieńczeniem uroczystości był program poetycko-muzyczny „Polskie Listopady” w wykonaniu recytatorów z Teatrzyku Żywego Słowa „LOGOS”, w reżyserii Witolda Długozimy.

Potem zgodnie ze staropolskim zwyczajem prowadzono rozmowy, refleksje historyczne,  przy herbacie w Dworze Lutosławskich - Muzeum Przyrody w Drozdowie, gdzie pamięć historyczna jest wciąż żywa.

Po uroczystościach w Drozdowie w Katedrze Łomżyńskiej miała miejsce Msza Święta w intencji Ojczyzny, pod przewodnictwem J.E. Ks. bpa Tadeusza Bronakowskiego. Po Mszy Świętej uczestnicy przeszli pod tablicę ku czci Leona Kaliwody, gdzie delegacje złożyły kwiaty.

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej