Motyl

Powiat Łomżyński

Jak skutecznie zwalczać kartele - warsztaty w UOKiK

Kiedy wymiana informacji może być uznana za niedozwolone porozumienie? Czy program łagodzenia kar leniency działa efektywnie? Czy skuteczne jest pozyskiwanie informacji od sygnalistów? To niektóre tematy, o których rozmawiali uczestnicy międzynarodowych warsztatów organizowanych przez UOKiK

 

Jak skutecznie zwalczać kartele - warsztaty w UOKiK

 

Spotkanie odbyło się 25 października i towarzyszyło obradom Grupy Roboczej Europejskiej Sieci Konkurencji ds. Karteli. Wzięli w nim udział przedstawiciele Komisji Europejskiej, krajowych organów ochrony konkurencji, polskich i zagranicznych ekspertów zajmujących się prawem antymonopolowym i reprezentanci świata nauki.

Podczas spotkania zostały omówione aktualne zagadnienia i wyzwania dotyczące skutecznego zwalczania karteli. Jest to jedna z najbardziej szkodliwych  dla rynku i konsumentów praktyk ograniczających konkurencję.

Walka ze zmowami jest szczególnie trudna w dobie intensywnego rozwoju nowych technologii. Nie oznacza to jednak, że uczestnicy zmów mogą spać spokojnie. Organy antymonopolowe także rozwijają swoje metody wykrywania karteli. Temu właśnie poświęcone jest nasze spotkanie. Wymianie doświadczeń i wiedzy na temat zapobiegania i eliminowania porozumień ograniczających konkurencję - powiedział Prezes UOKiK Marek Niechciał podczas otwarcia warsztatów.

Spotkanie składało się z dwóch paneli. Pierwszy dotyczył wymiany informacji pomiędzy przedsiębiorcami oraz omówieniu, kiedy taka praktyka stanowi ograniczenie konkurencji. Przedstawiciele Holandii, Włoch, Litwy oraz Komisji Europejskiej przedstawili przykłady decyzji, w których stwierdzono naruszenie przepisów.

Druga część dyskusji poświęcona była strategiom dochodzeniowym urzędów antymonopolowych. Uczestnicy panelu zastanawiali się m.in. nad skutecznością programuleniency. Efektywność tego rozwiązania różni się w zależności od kraju. W Niemczech w ok. 50 proc. spraw zastosowano program łagodzenia kar. Ten odsetek był jeszcze większy we Francji i wyniósł prawie 70 proc. Z kolei przedstawiciele Węgier i Polski mówili, że w ich krajach  potrzebne jest zwiększenie skuteczności tego narzędzia.

Zdaniem panelistów przed skorzystaniem z leniency może powstrzymywać przedsiębiorców m.in. obawa przed odrzuceniem wniosku, czy pozwami podmiotów, które chciałyby uzyskać odszkodowanie za straty powstałe w wyniku działalności kartelu. Kolejnym powodem są zaszłości historyczne, które powodują, że ujawnienie informacji o niedozwolonych praktykach nie jest społecznie akceptowane. Ponadto większa liczba wniosków leniency idzie w parze ze skutecznością wykrywania karteli oraz surowymi karami za naruszenia.

Ostatnim tematem dyskusji było pozyskiwanie informacji od tzw. sygnalistów, czyli informatorów, którzy maja wiedzę o istnieniu zmowy. Tego typu rozwiązanie stosowane jest m.in. w Niemczech i na Węgrzech.

Dodatkowe informacje dla mediów:

Biuro Prasowe UOKiK
pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
Tel.: 22 827 28 92, 55 60 183, 55 60 314
E-mail: biuroprasowe@uokik.gov.pl

2016-10-27 12:01 Opublikował: Marcin Pieńkowski

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.