Motyl

Powiat Łomżyński

Powiat Łomżyński otrzymał dofinansowanie na realizację zadań z PROW na lata 2014-2020

,, ,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania:„Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Powiat Łomżyński informuje, iż w dniu 28 lipca 2016 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy pomiędzy Powiatem Łomżyńskim reprezentowanym przez: Elżbietę Parzych - Starostę i Lecha Marka Szabłowskiego - Wicestarostę, z siedzibą w Łomży, ul.Szosa Zambrowska 1/27, 18-400 Łomża, a Samorządem Województwa Podlaskiego z siedzibą w Białymstoku, ul. Kard. S. Wyszyńskiego1, 15-888 Białystok na realizację 4 dróg p.n.:
1.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1907B na odcinku Ruda Osowiecka - Stanisławowo",
2.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1889B w miejscowości Dobry Las. Przebudowa drogi powiatowej nr 1891B w miejscowości Dobry Las” ,
3.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1944B na odcinku Jemielite Wypychy – Sierzputy Marki” ,
4.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Srebrowo”.
2016-07-29 14:23 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.