Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
6°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY - LOGO POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

DATA PUBLIKACJI: 2016-07-25 09:27 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP

1

KONKURS NA PROJEKT GRAFICZNY

LOGO POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

 

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego

zaprasza

do wzięcia udziału

w konkursie na opracowanie projektu graficznego na logo Powiatu Łomżyńskiego.

 

Przedmiotem konkursu jest opracowanie znaku graficznego, który będzie używany jako LOGO Powiatu Łomżyńskiego do celów indentyfikacyjnych, informacyjnych i promocyjnych.

Projekty LOGO powinny przewidywać możliwość wszechstronnego wykorzystania (na drukach firmowych, wizytówkach, folderach, tablicach, banerach, reklamach, gadżetach, itp.). Wybrane LOGO będzie stanowić element marki powiatu.

 

Szczegóły Konkursu określone zostały w Regulaminie Konkursu na opracowanie projektu graficznego  na LOGO Powiatu Łomżyńskiego

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby, które są pełnoletnie i złożyły komplet wymaganych dokumentów.

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub wysłać pocztą w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Konkurs na LOGO Powiatu Łomżyńskiego” wraz z czytelnie wypełnioną kartą zgłoszeniową (Załącznik nr 1 Regulaminu konkursu) i opisaną płytą CD-R, na adres:

Starostwo Powiatowe w Łomży

ul. Szosa Zambrowska 1/27

18-400 Łomża

Ostateczny termin przyjmowania prac upływa z dniem 15 września 2016 roku do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do siedziby Organizatora).

Prace konkursowe, spełniające wymagania ujęte w niniejszym Regulaminie, zostaną zaprezentowane na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 30 września 2016 r..

Organizatorem Konkursu jest Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1 000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) brutto.

 

190916031417.jpg

I Łomżyński Kongres Rolnictwa Ekologicznego

paź 30, 2019
Czytaj więcej

Połamaliśmy się opłatkiem

gru 19, 2019
Czytaj więcej

Wręczyliśmy stypendia i Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu!

lis 12, 2019
Czytaj więcej

Powiat Łomżyński trzeci w województwie w pozyskiwaniu środków z FDS!

gru 27, 2019
Czytaj więcej