Motyl

Powiat Łomżyński

Zaproszenie dla młodzieży - uczestnictwo w ogólnopolskim programie "Gwarancje dla młodzieży"

 Podlaska Wojewódzka Komenda OHP w Białymstoku, będąca instytucją rynku pracy oraz kształcącą i wychowującą młodzież  rozpoczęła w województwie podlaskim REKRUTACJĘ młodzieży  w wieku 15-24 lata  do projektów:

1)  projekt  “OBUDŹ SWÓJ POTENCJAŁ ”  (na 80 os. z woj. podlaskiego, w tym z:  Białegostoku, Hajnówki, Łomży, Suwałk, Augustowa, Grajewa, Kolna i Łomży)

termin realizacji zajęć:   maj – grudzień 2016 r.

 

Uczestnicy projektu:   młodzież bezrobotna, niezarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, która nie uczestniczy w kształceniu lub szkoleniu, zagrożona wykluczeniem społecznym

planowane zajęcia:     z PSYCHOLOGIEM, DORADCA ZAWODOWYM, indywidualne pośrednictwo pracy/pośrednictwo w zakresie organizacji staży zawodowych  warsztaty z zakresu kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty, kursy (w tym komputerowe, przedsiębiorczości, zawodowe, realizacja 3-y miesięcznych staży zawodowych.

Projekt  dodatkowo zapewnia nieodpłatnie:  wyżywieniem podczas zajęć grupowych (gorący posiłek), dofinansowanie do kosztów poniesionych za zakup biletów komunikacji publicznej, ubezpieczenie od NNW oraz ubezpieczenie zdrowotne, refundację kosztów opieki nad dziećmi lub osobami zależnymi w czasie uczestnictwa w projekcie (ok. 7% uczestników) stypendium szkoleniowe dla uczestników k. zawodowych, stypendium stażowe dla uczestników odbywających staż zawodowy.

2) proj.  “AKCJA   AKTYWIZACJA”   (na 80 os. z woj. podlaskiego, w tym z:  Kolna, Augustowa, Suwałk, Łomży, Suwałk, Grajewa, Hajnówki i Białegostoku)

 

Z uwagi na to, że rekrutację rozpoczniemy od maja, to szczegółowe informacje na temat projektu będą zamieszczone na stronie internetowej -  www.podlaska.ohp.pl.

  

Elżbieta Dziemianiuk, rzecznik prasowy Podlaskiej WK OHP w Białymstoku,

Koordynator  wojewódzki projektów, tel./fax 85-6516187, kom. 502538046, e-mail: edziemianiuk@ohp.pl

www.podlaska.ohp.pl

2016-05-17 08:51 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.