Motyl

Powiat Łomżyński

Partnerstwo lokalne na rzecz lokalnego rynku pracy

  • Partnerstwo lokalne na rzecz lokalnego rynku pracy
W dniu 24 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się spotkanie z przedstawicielami publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy. Celem spotkania było omówienie możliwości nawiązania współpracy w zakresie poprawy funkcjonowania publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy przy wykorzystaniu współpracy ponadnarodowej prowadzonej przez powiat łomżyński. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży, Agencji Rozwoju Regionalnego w Łomży, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Łomży, Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, NOT w Łomży, Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rynku Pracy w Łomży oraz władze Starostwa.

Czasy, kiedy to rozwiązywaniem każdego z problemów społecznych i gospodarczych zajmowała się jedna, wyspecjalizowana instytucja należą do przeszłości. Dzisiaj jedynym sposobem na sprawne działanie społeczne jest podejście całościowe i wieloaspektowe. Aby jednak problemy ujmować całościowo, niezbędna jest współpraca między osobami i organizacjami o różnorodnych zakresach działań. Mając to na uwadze Starostwo Powiatowe w Łomży zorganizowało spotkanie z udziałem instytucji o szerokim spektrum działań w obszarze rynku pracy. W ramach spotkania wskazano pożądane kierunki współpracy tychże instytucji, które powinny tworzyć warunki do wzajemnego poznawania się, nawiązania kontaktów także tych międzynarodowych, organizacji wspólnych przedsięwzięć, współdziałania z wykorzystaniem środków europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014 -2020.

Dzięki lokalnym partnerstwom publicznych i niepublicznych instytucji rynku pracy wzrosną możliwości tychże instytucji w wykonywaniu usług zatrudnieniowych poprzez wzajemne uzupełnianie się i lepszą efektywność działań. Jesteśmy przekonani, że dalsza współpraca i rozwój w tym zakresie wpłynie korzystnie na poprawę sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Efektem spotkania jest wstępna deklaracja przybyłych osób odnośnie potrzeby podjęcia wspólnych działań z wykorzystaniem środków europejskich.

2016-03-29 08:50 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.