Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
6°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych

DATA PUBLIKACJI: 2016-01-18 14:18 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Serdecznie zapraszamy do wzięcie udziału w konsultacjach społecznych dotyczącego Projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku

1

OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych

projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku 

W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015, poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji i środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

  1. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwałą Nr 34/111/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. przyjął projekt Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.
  2. Z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku można zapoznać się w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 323 lub 326 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
  3. Dokument jest również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łomżyńskiego na stronie www.powiatlomzynski.pl/bip oraz na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego www.powiatlomzynski.pl.
  4. Konsultacje prowadzone będą od dnia 18.01.2016 do dnia 02.02.2016.
  5. Celem sporządzenia prognozy jest ocena potencjalnych i rzeczywistych skutków realizacji „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku” dla środowiska.
  6. Uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać na formularzu konsultacyjnym, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl lub www.powiatlomzynski.pl/bip oraz w wersji papierowej dostępnej przy Punkcie Informacyjnym w budynku urzędu:

a)      pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatlomzynski.pl,

b)      pisemnie (poczta lub osobiście) na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 323/326,

c)      lub ustnie z wpisem do protokołu.

  1. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Łomżyńskiego.

 

 

 

190916031417.jpg

I Łomżyński Kongres Rolnictwa Ekologicznego

paź 30, 2019
Czytaj więcej

Połamaliśmy się opłatkiem

gru 19, 2019
Czytaj więcej

Wręczyliśmy stypendia i Nagrody Starosty Łomżyńskiego za promocję Powiatu!

lis 12, 2019
Czytaj więcej

Powiat Łomżyński trzeci w województwie w pozyskiwaniu środków z FDS!

gru 27, 2019
Czytaj więcej