Motyl

Powiat Łomżyński

POLA TĘTNIĄCE ŻYCIEM w Muzeum Przyrody w Drozdowie

POLA TĘTNIĄCE ŻYCIEM w Muzeum Przyrody w Drozdowie
fot. Grzegorz Leśniewski
  • POLA TĘTNIĄCE ŻYCIEM w Muzeum Przyrody w Drozdowiefot. Maciej Cmoch
  • POLA TĘTNIĄCE ŻYCIEM w Muzeum Przyrody w Drozdowiefot. Maciej Cmoch
  • POLA TĘTNIĄCE ŻYCIEM w Muzeum Przyrody w Drozdowiefot. Cezary Karkosz
  • POLA TĘTNIĄCE ŻYCIEM w Muzeum Przyrody w Drozdowiefot. Andrzej Łukijańczuk
Wystawa fotograficzna „Pola tętniące życiem” przedstawia piękno i różnorodność przyrody polskiej wsi, zwraca uwagę na jej znaczenie i konieczność zachowania. Jest jednym z elementów kampanii edukacyjnej na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym, realizowanej przez Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian".

Wystawa podkreśla znaczenia przyrody rodzimych, polskich obszarów wiejskich na tle innych krajów Europejskich. Podkreśla wartości niematerialne oraz ekonomiczne, zapoznaje z gatunkami związanymi z terenami rolniczymi.

Realizatorzy kampanii „Pola tętniące życiem” zakładają, że poprzez przeprowadzenie   działań edukacyjnych uda się im dotrzeć z przekazem do wielu osób, zainteresować ich przyrodą polskiej wsi, uświadomić im, że to od ich działań zależy dalszy los ginących już na zachodzie Europy gatunków związanych z ekstensywną gospodarką rolną. Mają nadzieję, że wzrost świadomości będzie miał swoje odbicie w zmianie postaw i w odejmowanych działaniach: przyczyni się do większej dbałości, zwł. Rolników, o cenne przyrodniczo elementy krajobrazu i na ich przystępowanie do programów rolnośrodowiskowych.

Na wernisaż wystawy zapraszamy do Muzeum 15 stycznia 2016 r. na godz.16.00. Otwarciu wystawy towarzyszyć będzie słowo Marka Kowalskiego, prezesa Towarzystwa. 

Po otwarciu wystawy zapraszamy na koncert kolęd w wykonaniu wykładowców i studentów Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Białymstoku

Wystawa jest częścią projektu pn. „Pola tętniące życiem – kampania na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym”, który korzysta z dofinansowania pochodzącego z Islandii, Lichtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG.

Zapraszamy!

2016-01-12 09:35 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.