Motyl

Powiat Łomżyński

„Swój zakątek” w obiektywie młodych fotografików

„Kto będzie kochał serdeczny swój zakątek, ten Ojczyznę całą również będzie miłował."

Adam Chętnik

 

Takie motto towarzyszyło uczestnikom Powiatowego Konkursu Fotograficznego „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA – JEDNAK NAJPIĘKNIEJSZA MA OJCZYZNA MAŁA” zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Łomży.

Konkurs zorganizowany był z okazji święta szkoły, ale znakomicie wpisał się również w ogłoszony przez Sejmik Województwa Podlaskiego – Rok Adama Chętnika (rok 2015), uznanego badacza kultury regionalnej Ziemi Łomżyńskiej.

Celem głównym konkursów było wzbudzenie w uczniach zainteresowania pięknem ziemi ojczystej. Znajdowanie, podkreślanie i upowszechnianie piękna przyrody, krajobrazu, zabytków, architektury oraz ciekawych miejsc zwłaszcza małej ojczyzny. Pobudzenie do aktywności twórczej, rozwijanie pasji badawczej młodego pokolenia oraz kształtowanie postawy patriotycznej i szacunku do ziemi ojczystej.

Młodzi pasjonaci fotografowania na konkurs nadesłali 99 prac.

Komisja konkursowa po wnikliwej analizie prac, biorąc pod uwagę walory merytoryczne, artystyczne i estetyczne, nagrodziła i wyróżniła:

 

KATEGORIA I - klasy I – III – szkoła podstawowa

I miejsce

 • JULIA NOROWSKASP 5 w ŁOMŻY
 • MAJA KALISZ - SP 2 w ŁOMŻY

II miejsce

 • OSKAR KOSSAKOWSKI - SP 5 w ŁOMŻY
 • KAROLINA CHOJNOWSKA – SP 2 w ŁOMŻY
 • ALEKSANDER JANKOWSKI - SP 2 w ŁOMŻY

III miejsce

 • OLIWIA SOBUTA – SP w DOBRZYJAŁOWIE
 • SZYMON JANKOWSKI - SP 2 w ŁOMŻY

 

KATEGORIA II - klasy IV – VI – szkoła podstawowa.

I miejsce

 • MARIA RÓŻA CHMIELEWSKA - SP 5 w ŁOMŻY

II miejsce

 • ALEKSANDRA LIŻEWSKA – SP 2 w ŁOMŻY
 • ALEKSANDRA WYKOWSKA - SP 2 w ŁOMŻY

WYRÓŻNIENIA

 • NATALIA MODZELEWSKA – SP w JEDWABNEM
 • MAGDA DZIĘGIELEWSKA – SP w JEDWABNEM
 • IGA LITWIŃSKA – SP 9 w ŁOMŻY
 • ROKSANA SMUGARZEWSKA – SP 2 w ŁOMŻY
 • ALEKSANDER SOBIESZUK - SP 2 w ŁOMŻY

Mecenat nad konkursem sprawowali, fundując laureatom cenne nagrody: Zakład Gospodarowania Odpadami w Łomży oraz Bank Zachodni WBK S.A. 1 i 2 Oddział w Łomży.

Serdecznie dziękujemy naszym drogim sponsorom.

Gratulujemy nagrodzonym i wyróżnionym oraz ich opiekunom!!!

JS@JS

2015-12-02 07:55 Opublikował: Wydział PRiK
Autor treści: Jacek Sokołowski

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.