Motyl

Powiat Łomżyński

Zakończenie konsultacji społecznych dot. projektu "Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 r."

SPRAWOZDANIE

z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu

„Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020”

             

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwałą Nr 26/85/2015 z dnia 27 października 2015 r. przyjął projekt Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku a Uchwałą Nr 26/86/2015 z dnia 27 października 2015 r. postanowił o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących projektu „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020”.     

            Informacje o konsultacjach wraz z projektem Programu oraz formularzem konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Łomży (www.powiatlomzynski.pl), wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu oraz w Punkcie Informacyjnym na parterze budynku Urzędu.

            Komórką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji był Wydział Promocji Rozwoju i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Łomży.

  Konsultacje przeprowadzono w terminie 28.10.2015 - 12.11.2015 r. Celem konsultacji było zebranie opinii mieszkańców powiatu na temat projektu „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”.  

Konsultacje społeczne projektu Strategii odbywały się w dwóch formach: bezpośredniej oraz pośredniej. Opinie, uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian można było składać na formularzu konsultacyjnym, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl lub www.powiatlomzynski.pl/bip oraz w wersji papierowej dostępnej przy Punkcie Informacyjnym w budynku urzędu:

a)      pocztą elektroniczną na adres: promocja@powiatlomzynski.pl,

b)      pisemnie (poczta lub osobiście) na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 323/326,

c)      wrzucając wypełniony formularz konsultacyjny do urny znajdującej się przy Punkcie Informacyjnym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży.

Do udziału w konsultacjach uprawnieni byli wszyscy mieszkańcy powiatu łomżyńskiego.

W toku konsultacji nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski i opinie na temat projektu Programu.

 

Wicestarosta

Lech Marek Szabłowski

Załączniki

  1. Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu "Program Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020"
2015-11-16 14:13 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.