Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
10°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

NAGRODY STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO za promocję powiatu przyznane!

DATA PUBLIKACJI: 2015-11-13 09:03 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W Drozdowskim Muzeum Przyrody, siedzibie zasłużonego dla kultury i kraju Rodu Lutosławskich, gdzie jak w soczewce skupia się dziedzictwo patriotyczne i kulturowe Polaków wyróżniono Nagrodą Starosty Łomżyńskiego POSTACI pierwszoplanowe naszego życia kulturalnego, sportowego, społecznego, które swym talentem, pełnymi pasji działaniami, wywierają znaczący wpływ na współczesny kształt „Małej Ojczyzny”, uświadamiają, że teraźniejszość połączona jest z przeszłością nierozerwalnymi więzami.
UROCZYSTOŚĆ MIAŁA CHARAKTER JUBILEUSZOWY. NAGRODY STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO ZOSTAŁY PRZYZNANE PO RAZ 15.

11

 

Sylwetki  Nominowanych do Nagrody Starosty Łomżyńskiego  i Nagrodzonych zaprezentowała Elżbieta Gosk gł. specjalista - przedstawicielka Starostwa Powiatowego.

Wszyscy Nominowani to barwne osobowości o znaczącym dorobku, Osoby, o których Jan Kasprowicz mówił: „…po ziemi chodząc zwyczajnie,  swój niezatarty ślad  znaczą…”

NOMINOWANI DO NAGRODY STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO to:

w dziedzinie kultury:

Pani Gabriela Dziekońska-Olszańska – nauczyciel, wychowawca, animator kultury, Prezes TUL – Towarzystwa o bogatym dorobku, cenionego  w kraju i regionie, które w tym roku obchodzi Jubileusz 30-lecia.

Pani Maria Tyszka – nauczyciel polonista w SP nr 5 w Łomży, społecznik, animator kultury, kontynuatorkanajpiękniejszych tradycji wychowawczych. Jest pedagogiem niezwykłym. Stworzyła swoisty system wychowawczy formujący charakter i kształcący osobowość powierzonych Jej uczniów.

Daniel Frąckiewicz – kustosz, kierownik  Działu Informacyjno - Bibliograficznego Miejskiej Biblioteki Publicznej w Łomży, pracujący w zawodzie bibliotekarza od 26 lat. W pracy społecznej koncentruje się na działalnościach słuzących dokumentowaniu, archiwizacji i popularyzacji dorobku kulturowego Regionu. 

Pan Krzysztof Gosk – pracownik Zespołu Szkół w Marianowie, społecznik, twórca i wykonawca szopki Bożonarodzeniowej w Parafii Przemienienia Pańskiego w Piątnicy.

w dziedzinie sportu:

Pani Karolina Karwowska – Mistrzyni Polski w Paraujeżdżeniu.

w dziedzinie inicjatyw społeczno-gospodarczych:

Wyżej wspomnianą Panią Marię Tyszka

Pan Krzysztof Czarnecki – lekarz, właściciel Ośrodka Czartoria Naturalne Metody Ochrony Zdrowia, społecznik, mecenas kultury, inicjator przedsięwzięć kulturalnych.

Nominowanie jest szczególnym wyrazem uznania dla twórców, animatorów kultury i sportu, społeczników, którzy z pasją tworzą, wzbogacają, upowszechniają wartości kulturowe i wpływają na obraz życia społecznego i gospodarczego.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za całokształt dokonań w dziedzinie kultury otrzymała Pani Gabriela Dziekońska-Olszańska – nauczyciel, wychowawca w Zespole Szkół w Marianowie, bez reszty oddany młodzieży, jednocześnie animator kultury, edukacji, który z pasją i rozmachem realizuje podjętą misję.

Kreatywność i zaangażowanie Nagrodzonej zaowocowały różnymi formami aktywności społecznej.

Jest twórczynią Oddziału Wojewódzkiego, potem Regionalnego Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych, w którym od chwili powstania w1985 roku pełni funkcję Prezesa. TUL łączy przeszło 100-letnią tradycję z nowoczesnością. Czerpie ze skandynawskich wzorów pedagogicznych „szkół dla życia” adoptując je w polską przestrzeń i dorobku reformatorskiego Solarza realizującego  tak nośną współcześnie ideę budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Pani Gabriela Olszańska działa zgodnie z maksyma Solorza że złoża bogactwa w duszach noszą ludzie … trzeba je tylko wydobyć”.

Była założycielką i dyrektorem Stacjonarnego Uniwersytetu Ludowego w Marianowie oraz Szkolnych Uniwersytetów w Zespole Szkół Rolniczych w Marianowie, Niećkowie i Zespole Szkół Weterynaryjnych w Łomży.

Z Jej inicjatywy prowadzono cyklicznie warsztaty artystyczne: teatralno-obrzędowe, rękodzieła artystycznego, śpiewacze dla młodzieży ZSR w Marianowie, pochodzącej głównie ze środowiska wiejskiego, pn.”Odkrywajmy zapomniane piękno”.

Budowały one sposób widzenia świata, inicjowały rozwój duchowy, wzbogacały osobowość, wyzwalały wiarę we własne siły młodzieży wiejskiej.

Przygotowywały ją do samodzielnego wyrażania ekspresji twórczej, do tworzenia, aktywności społecznej i animowania życia kulturalnego w środowisku wiejskim.

Pani Prezes jest pomysłodawczynią i architektem funkcjonującej od 2002 roku Wszechnicy  „Tulowskie spotkania”, w ramach której organizowała letnie sesje i wiele seminariów regionalnych i ogólnopolskich, w tym: w 2013 roku Ogólnopolskie Seminarium TUL „Spotkajmy się razem nad Narwią”.

W Łomżyńskim TUL prowadzone są wykłady, spotkania z ciekawymi ludźmi, warsztaty artystyczne, wystawy, wycieczki edukacyjne, głównie z myślą o potrzebach osób w wieku 50+ pragnących tworzyć, poszerzyć swoja wiedzę, umiejętności, zaspokoić ciekawość świata, wypełnić wolny czas.

Działalność TUL popularyzuje to co najcenniejsze - dziedzictwo kulturowe, w tym regionalne, wiedzę. Prowadzony przez Panią Prezes Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży jest Towarzystwem barwnym, widocznym, cenionym w Kraju. W tym roku obchodzi  Jubileusz 30-lecia.

Dowodem uznania wielowymiarowej działalności Pani Gabrieli Dziekońskiej-Olszańskiej w obszarze kultury, edukacji są liczne wyróżnienia m.in. Nagroda Ministra Rolnictwa i Leśnictwa im Zofii Solarzowej - znanej działaczki społecznej, Srebrny Krzyż Zasługi i honorowa Odznaka TULowców „Znamię”.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sportu otrzymała Pani Karolina Karwowska Mistrzyni Polski w Paraujeżdżeniu.

Nagrodzona jest studentką na Wydziale Nauk Ekonomicznych, kierunek Turystyka i Rekreacja w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Od 2008 roku startowała w barwach Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dzieci z Kisielnicy. Dzięki uzyskanym wysokim wynikom w 2010 roku została powołana do Kadry Narodowej.

W 2013 roku zmieniła klub i rozpoczęła treningi w Jeździeckim Klubie Sportowym Jagodne pod okiem trenerki Natalii Kozłowskiej – zawodniczki Kadry Narodowej Polski w ujeżdżaniu, z koniem Kabaretem.

Nagrodzona znakomicie łączy naukę, studia z realizacja sportowych pasji. Karolina Karwowska jest Mistrzynią Polski i uczestniczką wielu zawodów międzynarodowych. Jej wyniki na arenie krajowej i Międzynarodowej nieprzerwanie „pną się w górę”. W roku 2015 pobiła kilka rekordów Polski, zarówno w programach obowiązkowych jak i dowolnych. Osiąga najlepsze wyniki w historii dyscypliny w Polsce Zdobyła III miejsce w CPEDI3 w Bishop Burton w Wielkiej Brytanii, V miejsce w CPEDI3 w Mulhouse (Francja).

W chwili obecnej zajmuje 48 pozycję w rankingu paraolimpijskim i ma duże szanse na uzyskanie kwalifikacji do paraolimpiady w Rio de Janeiro w 2016 roku.

Dorobek Pani Karoliny jest imponujący. Swoimi sukcesami zapisuje najpiękniejsze karty sportu, budując naszą dumę.

Nagrodę Starosty Łomżyńskiego za całokształt dokonań w dziedzinie inicjatyw społeczno- gospodarczych w powiecie łomżyńskim otrzymał:

Pan Krzysztof Czarnecki – lekarz, terapeuta, właściciel Ośrodka Czartoria, Naturalne Metody Ochrony Zdrowia, od lat 20 leczący naturalnymi metodami, społecznik, mecenas kultury, inicjator przedsięwzięć kulturalnych.

O niezwykłej skuteczności łomżyńskiego terapeuty krążą legendy, które ściągają do niego ogromne rzesze ludzi potrzebujących pomocy z kraju i zagranicy. Ośrodek zapewnia miejsca zatrudnienia lokalnej społeczności, wpływa na ożywienie rynku pracy.

Pan K. Czarnecki popularyzuje  kulturę, w tym kulturę  regionalną - obrzędy, tradycje służące budowaniu tożsamości. Angażuje się w kultywowanie miejscowych tradycji kurpiowskich oraz zacieśnianie lokalnych więzi społecznych poprzez inicjowanie cyklicznych imprez.

Od 10 lat organizuje „Wspólne śpiewanie kolęd” dla mieszkańców Czartorii oraz sympatyków tradycji oraz koncerty muzyki poważnej.

Prowadzi działalność charytatywną na rzecz dzieci z ubogich rodzin. Wspiera sportowców, organizację Międzynarodowego Festiwalu Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.

Jako mecenas Pan Krzysztof Czarnecki otrzymał nagrodę – LAUR SPORTOWY w kategorii „SPONSOR” za wspieranie Justyny Korytkowskiej najwybitniejszej Łomżyńskiej lekkoatletki i mistrzyni w biegach 5, 10 km.

Starosta Łomżyński – Pani Elżbieta Parzych oraz Pan Jarosław Kulesza Przewodniczący Rady Powiatu Łomżyńskiego z  udziałem pani Edyty Zawojskiej Naczelnika Wydziału złożyli Nominowanym i Nagrodzonym życzenia i gratulacje oraz wręczyli Laureatom  statuetki autorstwa Pani Edyty Barańskiej – uznanego artysty plastyka z Gdańska, a także nagrody pieniężne.

Pięknym akcentem zamykającym uroczystości był nastrojowy koncert muzyki polskiej w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Łomży, którzy zaprezentowali m.in. utwory Fryderyka Chopina, Witolda Lutosławskiego, dzieląc się swoimi talentami. Koncert spotkał się z aplauzem zgromadzonych.

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej