Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
5°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku

DATA PUBLIKACJI: 2015-10-28 08:00 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
OGŁOSZENIE
o konsultacjach społecznych
projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku

OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych

projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku 

W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015, poz. 1445) oraz art. 3 pkt 3, art. 4 ust. 1, art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014, poz. 1649 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwałą Nr 26/85/2015 z dnia 27 października 2015 r. przyjął projekt Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku. W przygotowanym dokumencie uwzględniono przyjęte przez Komisję Europejską  cele tematyczne i priorytety dotyczące Polityki Spójności oraz Strategię Rozwoju dla Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

2. Z projektem Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku można zapoznać się w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 323 lub 326 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

3. Dokument jest również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łomżyńskiego na stronie www.powiatlomzynski.pl/bip oraz na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego www.powiatlomzynski.pl. 

4. Konsultacje prowadzone będą od dnia 28.10.2015 do dnia 12.11.2015 r.

5. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.

6. Opinie, uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać na formularzu konsultacyjnym, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl lub www.powiatlomzynski.pl/bip oraz w wersji papierowej dostępnej przy Punkcie Informacyjnym w budynku urzędu:

a) pocztą elektoniczną na adres: promocja@powiatlomzynski.pl

b) pisemnie (poczta lub osobiście) na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 323/326.

c) wrzucając wypełniony formularz konsultacyjny do urny znajdującej się przy Punkcie Informacyjnym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży

7. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Łomżyńskiego. 

190916031417.jpg

Oficjalna wizyta w Daugavpils

sie 30, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Festiwalowa Gala zamykająca XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.

lip 15, 2019
Czytaj więcej

Wojskowy pogrzeb bezimiennych bohaterów wojny 1920 roku

sie 19, 2019
Czytaj więcej