Motyl

Powiat Łomżyński

Konsultacje społeczne projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku

OGŁOSZENIE
o konsultacjach społecznych
projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku

OGŁOSZENIE

o konsultacjach społecznych

projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku 

W związku z rozpoczęciem procesu konsultacji społecznych Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015, poz. 1445) oraz art. 3 pkt 3, art. 4 ust. 1, art. 18 pkt 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014, poz. 1649 z późn. zm.), podaje się do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego uchwałą Nr 26/85/2015 z dnia 27 października 2015 r. przyjął projekt Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku. W przygotowanym dokumencie uwzględniono przyjęte przez Komisję Europejską  cele tematyczne i priorytety dotyczące Polityki Spójności oraz Strategię Rozwoju dla Województwa Podlaskiego do 2020 roku.

2. Z projektem Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku można zapoznać się w Wydziale Promocji, Rozwoju i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Łomży, przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 323 lub 326 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.

3. Dokument jest również dostępny w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Łomżyńskiego na stronie www.powiatlomzynski.pl/bip oraz na stronie internetowej Powiatu Łomżyńskiego www.powiatlomzynski.pl. 

4. Konsultacje prowadzone będą od dnia 28.10.2015 do dnia 12.11.2015 r.

5. Celem konsultacji jest zebranie opinii na temat projektu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.

6. Opinie, uwagi i wnioski wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać na formularzu konsultacyjnym, dostępnym w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.powiatlomzynski.pl lub www.powiatlomzynski.pl/bip oraz w wersji papierowej dostępnej przy Punkcie Informacyjnym w budynku urzędu:

a) pocztą elektoniczną na adres: promocja@powiatlomzynski.pl

b) pisemnie (poczta lub osobiście) na adres siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pok. 323/326.

c) wrzucając wypełniony formularz konsultacyjny do urny znajdującej się przy Punkcie Informacyjnym na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Łomży

7. Organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych opinii, uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Łomżyńskiego. 

Załączniki

  1. Konsultacje społeczne - formularz
  2. Projekt Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku
2015-10-28 08:00 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.