Motyl

Powiat Łomżyński

Stypendia Starosty Łomżyńskiego przyznane!

W dniu 10 września 2015 roku Komisja Konkursowa działająca przy Starostwie Powiatowym w Łomży dokonała zaopiniowania złożonych wniosków o przyznanie stypendium w roku szkolnym/akademickim 2015/2016 dla uczniów i studentów zamieszkujących teren powiatu łomżyńskiego.

Do siedziby Starostwa Powiatowego w Łomży w dniach 25.08.2015 – 10.09.2015 r. łącznie wpłynęło 24 wnioski, z których 2 zostały odrzucone ze względów formalnych.

W wyniku szczegółowej oceny złożonych wniosków Komisja zarekomendowała, a Zarząd Powiatu przyjął decyzję o przyznaniu stypendium Starosty w 3 dziedzinach następującym osobom:

  • w dziedzinie naukowej – Weronice Wiśniewskiej, zam.  w Wygodzie, Gmina Łomża,
  • w dziedzinie sportowej – Weronice Kulawczyk, zam. w Pniewie, Gmina Łomża,
  • w dziedzinie artystycznej – Marcinowi Konopka, zam. w Giełczynie, Gmina Łomża.

Uroczystość wręczenia stypendiów odbędzie się na najbliższej sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, o której terminie poinformujemy niezwłocznie.

Wnioskodawcom dziękujemy, a stypendystom serdecznie gratulujemy.

2015-10-13 08:04 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.