Motyl

Powiat Łomżyński

Podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej

W dniu 23 września 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży po raz trzeci nastąpiło podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej dla Łomżyńskiej Grupy Zakupowej.

W imieniu wszystkich uczestników przetargu Wicestarosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski podziękował za organizację i współdziałanie w ramach Łomżyńskiej Grupy Zakupowej dzięki czemu możliwe było osiągnięcie oszczędności związanych z zakupem energii elektrycznej. 

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej była odpowiedzialna Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Do postępowania na dostawę energii elektrycznej przystąpiło pięć gmin Powiatu Łomżyńskiego, a mianowicie: Gmina Łomża, Gmina Jedwabne, Gmina Nowogród, Gmina Śniadowo, Gmina Zbójna oraz Gmina Grabowo z Powiatu Kolneńskiego. Ponadto w skład Łomżyńskiej Grupy Zakupowej weszli również następujący uczestnicy: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży. Liderem Grupy w dalszym ciągu pozostał Powiat Łomżyński, działający także w imieniu swoich jednostek organizacyjnych.

Dla I części zamówienia wpłynęło sześć ofert – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów, wygrała firma NOVUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, natomiast dla II części zamówienia wpłynęło siedem ofert – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, najniższą cenę zaoferowało RWE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Nowo podpisane umowy będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. przez okres jednego roku.

Oszacowana wartość netto przedmiotu zamówienia była na poziomie 1 496 425,48 zł.

Uśredniona cena jednostkowa netto w roku 2014 dla części I zamówienia tj. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów  wynosiła 227 [zł/MWh] (firma PGE Obrót S.A.) , gdzie obecnie wynosi 206,23 [zł/MWh]  (firma NOVUM), czyli nastąpił spadek o około 9%. Dla części II zamówienia tj. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2014 roku uśredniona cena jednostkowa wynosiła 207,92 [zł/MWh] (firma RWE Polska Spółka Akcyjna), a obecnie 194,31 [zł/MWh]  (firma RWE Polska Spółka Akcyjna), nastąpił spadek o około 7%. 

2015-09-24 12:10 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.