Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
10°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej

DATA PUBLIKACJI: 2015-09-24 12:10 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
W dniu 23 września 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łomży po raz trzeci nastąpiło podpisanie umów sprzedaży energii elektrycznej dla Łomżyńskiej Grupy Zakupowej.

12

W imieniu wszystkich uczestników przetargu Wicestarosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski podziękował za organizację i współdziałanie w ramach Łomżyńskiej Grupy Zakupowej dzięki czemu możliwe było osiągnięcie oszczędności związanych z zakupem energii elektrycznej. 

Za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania na dostawę energii elektrycznej była odpowiedzialna Pomorska Grupa Konsultingowa S.A. z siedzibą w Bydgoszczy.

Do postępowania na dostawę energii elektrycznej przystąpiło pięć gmin Powiatu Łomżyńskiego, a mianowicie: Gmina Łomża, Gmina Jedwabne, Gmina Nowogród, Gmina Śniadowo, Gmina Zbójna oraz Gmina Grabowo z Powiatu Kolneńskiego. Ponadto w skład Łomżyńskiej Grupy Zakupowej weszli również następujący uczestnicy: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SPZOZ w Łomży. Liderem Grupy w dalszym ciągu pozostał Powiat Łomżyński, działający także w imieniu swoich jednostek organizacyjnych.

Dla I części zamówienia wpłynęło sześć ofert – dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów, wygrała firma NOVUM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, natomiast dla II części zamówienia wpłynęło siedem ofert – dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego, najniższą cenę zaoferowało RWE Polska S.A. z siedzibą w Warszawie. Nowo podpisane umowy będą obowiązywały od 1 stycznia 2016 r. przez okres jednego roku.

Oszacowana wartość netto przedmiotu zamówienia była na poziomie 1 496 425,48 zł.

Uśredniona cena jednostkowa netto w roku 2014 dla części I zamówienia tj. Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów  wynosiła 227 [zł/MWh] (firma PGE Obrót S.A.) , gdzie obecnie wynosi 206,23 [zł/MWh]  (firma NOVUM), czyli nastąpił spadek o około 9%. Dla części II zamówienia tj. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego w 2014 roku uśredniona cena jednostkowa wynosiła 207,92 [zł/MWh] (firma RWE Polska Spółka Akcyjna), a obecnie 194,31 [zł/MWh]  (firma RWE Polska Spółka Akcyjna), nastąpił spadek o około 7%. 

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej