Motyl

Powiat Łomżyński

Pure Health and fitness - decyzja UOKiK

Egzekwowanie jakichkolwiek opłat musi być poprzedzone doręczeniem konsumentowi wzorca umownego z ich wysokością - przypomniał UOKiK w decyzji w sprawie niezgodnych z prawem praktyk sieci Pure Health and Fitness. Spółka zobowiązała się do ich zaniechania

Pure Health and Fitness prowadzi sieć klubów fitness w największych miastach Polski.  Postępowanie UOKiK zostało wszczęte w grudniu 2014. Urząd zarzucił przedsiębiorcy niezgodne z prawem praktyki. Spółka wymagała, by konsumenci płacili za członkostwo przez automatyczne polecenie zapłaty lub obciążenie karty. W przypadku nieudanej próby pobrania należności naliczała dodatkowe opłaty. UOKiK ustalił jednak, że klubowicze nie byli informowani o wysokości tych dodatkowych opłat, gdy zawierali umowy.

Postępowanie Urzędu wykazało też, że spółka nieprawidłowo poinformowała klientów o podwyżce abonamentu wprowadzonej na przełomie 2013/2014. Ogłoszenia zostały wywieszone jedynie w recepcjach, a niektórzy klubowicze otrzymali dodatkowo smsy zawiadamiające o podwyżce. Tymczasem, zgodnie z prawem, jakakolwiek zmiana opłat powinna zostać dokonana przez doręczenie wzorca umownego  z nową wysokością opłaty, tak aby konsument, który nie zgadza się na podwyżkę miał możliwość wypowiedzenia umowy.

Pure Health and Fitness zobowiązała się do zaniechania stosowania zarzucanych jej praktyk i usunięcia ich skutków. Spółka nie będzie pobierać opłat dodatkowych od klientów, których przy zawarciu umowy nie poinformowała o ich wysokości. Z kolei konsumenci, który zostali objęci podwyżkami abonamentu otrzymają vouchery o wartości 79 zł.  Pure Health and Fitness złoży sprawozdanie z realizacji tego zobowiązania w ciągu trzech miesięcy od uprawomocnienia się decyzji.

Przypominamy, o czym pamiętać, korzystając z usług fitness klubu, szkoły tańca, na pływalni, meczu lub koncercie.

  • Zmiany wysokości opłat, miejsca prowadzenia zajęć czy innych warunków umowy  – niemożliwe bez zgody klienta. Jednostronne wprowadzanie zmian do umowy jest niedopuszczalne. W przypadku zmiany warunków świadczenia usług, masz prawo wypowiedzieć umowę bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu.

 

  • Niewykorzystane  zajęcia – zwrot pieniędzy. Gdy rezygnujesz z wykupionej usługi, możesz starać się o zwrot pieniędzy za część niezrealizowaną. Przedsiębiorca może zatrzymać jedynie kwotę odpowiadającą faktycznie poniesionym kosztom wynikającym np. z rezerwacji sali. 

 

  • Pamiętaj: gdy zajęcia, mecz, czy koncert odwołuje organizator - zawsze masz prawo odzyskania wpłaconych pieniędzy oraz dochodzenia roszczeń, jeśli np. w związku z planowanym udziałem w imprezie odwołanej z winy organizatora ponieśliśmy koszty wyższe niż zakup biletu (takie jak m. in. rezerwacja hotelu czy podróży).

 

  • Nieprawidłowo wykonana usługa – reklamuj. Jeżeli organizator nie zapewnił wszystkich atrakcji, o których zapewnił w umowie,  możesz zwrócić się do niego żądając np. obniżenia ceny, zwrotu pieniędzy lub innej usługi w zamian.

 

  • Odpowiedzialność za bezpieczeństwo konsumentów oraz rzeczy pozostawione w szatniach. Zgodnie z prawem, przedsiębiorca odpowiada za twoje bezpieczeństwo oraz za powierzone przez ciebie rzeczy – nawet, gdy szatnia jest bezpłatna.

 

 

2015-07-30 12:21 Opublikował: Marcin Pieńkowski

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.