Motyl

Powiat Łomżyński

Kolejne spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”

W dniu 21.07 br. w Starostwie Powiatowym w Łomży odbyło się kolejne spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”. W spotkaniu uczestniczyli naczelnicy wydziałów i kierownicy jednostek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Łomży.

Na spotkaniu ostatecznie określono wizję i misję powiatu łomżyńskiego do 2025 roku. Przedstawiono i omówiono cele operacyjne do Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku.  

Aktualnie Zespół ds. opracowania Programu będzie analizować i weryfikować przedłożone plany działań operacyjnych z przyjętymi celami operacyjnymi. Plan działań operacyjnych zawierać będzie zestawienie kierunków działań, jakie będą podejmowane w celu osiągnięcia zakładanych celów operacyjnych Programu. Plan określa również rolę samorządu powiatowego w realizacji zaplanowanych działań, termin ich realizacji, szacunkowe koszty, jak i możliwe źródła finansowania działań ze środków zewnętrznych.

Dokument ma zostać opracowany do końca sierpnia br. stąd też w sierpniu planowane jest poddanie dokumentu do konsultacji społecznych.

Następne spotkanie odbędzie się w sierpniu br.

2015-07-22 14:05 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.