Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
12°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Spotkanie z okazji święta rodzicielstwa zastępczego

DATA PUBLIKACJI: 2015-05-29 14:19 | OPUBLIKOWAŁ: Wydział RSGP
Uznając potrzebę poprawy losu dzieci odrzuconych i osieroconych oraz działań na rzecz rozwoju i popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego w Polsce uchwałą z dnia 24 maja 2006 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego.

25

Rodzicielstwo zastępcze to forma rodziny, która tymczasowo lub stale opiekuje się i wychowuje dzieci, które zostały osierocone, odrzucone lub których rodzice biologiczni nie są w stanie zapewnić im bezpieczeństwa i opieki. Rodzina zastępcza kieruje się dobrem dziecka i poszanowaniem jego praw w szczególności prawa do: wiedzy o jego pochodzeniu, podtrzymywania kontaktu emocjonalnego z rodziną naturalną, swobodnego kontaktu z rodzicami i osobami bliskimi, poszanowania i godności, ochrony przed wszelkimi formami przemocy.

W dniu 29.05.2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży już po raz kolejny zorganizowało konferencję z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który jest obchodzony 30 maja.

            Obchody odbywały się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. Spotkanie otworzył i poprowadził Dyrektor PCPR w Łomży - Pan Edward Jarota, który przywitał zgromadzonych gości i wprowadził w tematykę związaną z rodzicielstwem zastępczym. W swoim wystąpieniu mówił o bezcennej wartości jaką jest rodzina. Zwracał także uwagę nad powagą święta, podkreślał ideę, która przemawia przez ten ważny dzień. Funkcję jako spełniają Rodziny Zastępcze nazwał misją, która dana jest tylko wybrańcom.   

            W spotkaniu udział wzięło około 60 osób. Wśród przybyłych gości byli m. in.: Wicestarosta Łomżyński – Lech Marek Szabłowski, Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Łomży – Pani Joanna Dardzińska – Mądry, Kierownik Ośrodka Adopcyjnego – Pani Renata Tyrolska, Pani Jadwiga Kołakowska – Psycholog, Przedstawiciele Centrum Pieczy Zastępczej w Łomży, Kierownicy Ośrodków Pomocy Społecznej, Asystenci Rodzin oraz licznie zgromadzone rodziny zastępcze z powiatu łomżyńskiego – główni adresaci spotkania.

            Podczas uroczystości  Pan Lech Marek Szabłowski Wicestarosta Łomżyński, wyraził szczególne uznanie dla codziennej pracy Rodziców Zastępczych, którzy przyjęli do własnej rodziny nieswoje dziecko i ofiarowali mu swoją miłość i troskę. Uznał, że jest to wielki dar jaki można ofiarować drugiemu człowiekowi.

            Mogliśmy też wysłuchać wypowiedzi pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży; Pani Ewy Elster st. specjalisty pracy socjalnej, która omówiła zagadnienia prawne dotyczące funkcjonowania rodzin zastępczych, oraz przedstawiła diagnozę pieczy zastępczej w powiecie łomżyńskim. Pani Anna Plona -  koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej która na bazie swoich doświadczeń odniosła się do ważnej  kwestii współpracy międzyinstytucjonalnej zmierzającej do wsparcia rodzin zastępczych z którymi współpracuje. Zwróciła też uwagę na problemy jakie napotykają rodziny zastępcze w wypełnianiu swej ważnej i jakże odpowiedzialnej misji. Natomiast Pani Jadwiga Kołakowska w swym wystąpieniu zwróciła szczególną uwagę na sytuację dziecka, które trafia do rodziny zastępczej: na jego potrzeby, zagrożenia na jakie napotyka oraz możliwości jakie dają kochający opiekunowie.

            Na zakończenie spotkania Pan Lech Marek Szabłowski – Wicestarosta Łomżyński jeszcze raz podziękował wszystkim zgromadzonym za ciężką pracę w rozwijaniu idei rodzicielstwa zastępczego w naszym powiecie i życzył wytrwałości w pełnieniu tak trudnej funkcji jaką jest pełnienie rodziny zastępczej. Następnie wszystkim rodzinom zastępczym wręczone zostały „Podziękowania” od Starosty Pani Elżbiety Parzych i Wicestarosty Pana Lecha Marka Szabłowskiego. Na przybyłych gości czekała niespodzianka w postaci słodkiego bufetu.

            Mamy nadzieję, że kolejne dni będziemy obchodzić w powiększonym gronie rodzin, które zdecydują się na przyjęcie dziecka do swojego ogniska domowego.

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej