Motyl

Powiat Łomżyński

II spotkanie Zespołu ds. opracowania "Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku"

W dniu 11.05 br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyło się II spotkanie Zespołu ds. opracowania „Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2020 roku”. W spotkaniu uczestniczyli radni powiatu łomżyńskiego, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz służb inspekcji działających na terenie powiatu łomżyńskiego.

Program spotkania obejmował następującą tematykę:

  • Prezentacja ustaleń I warsztatu Programu Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 roku  + dyskusja
  • Wizja i misja powiatu do 2020 roku – praca w grupach
  • Problemy rozwoju powiatu – praca w grupach
  • Diagnoza stanu powiatu – dyskusja, prezentacja raportu
  • Cele powiatu – praca w grupach
  • Podsumowanie

Powyższy dokument pozwoli określić aktualny stan społeczno-gospodarczy powiatu łomżyńskiego, wskaże kierunki jego dalszego rozwoju a także będzie odpowiadać na potrzeby społeczności lokalnej oraz utrwalać elementy tożsamości lokalnej jak również zapewnić możliwości pozyskiwania środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Kolejne spotkanie odbędzie się w czerwcu. 

2015-05-12 08:42 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.