Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
8°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Spadek bezrobocia w lutym br.

DATA PUBLIKACJI: 2015-03-09 14:42 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu lutego 2015 roku wyniosła 6.654 osoby, w tym w mieście Łomża 3.960 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.694 osoby. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zmniejszył się o 49 osób tj. o 0,7 %.

1

W lutym 2015 r. do PUP w Łomży zgłosiło się 473 bezrobotnych, w tym 381 nie posiadało prawa do zasiłku. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 522 osoby bezrobotne. W omawianym miesiącu do urzędu wpłynęło 314 ofert  pracy.

Zanotowany spadek poziomu bezrobocia w lutym 2015 r. związany jest m.in. z uruchomieniem środków na aktywne formy, w ramach których skierowano ogółem 158 bezrobotnych oraz podjęcia niesubsydiowanej pracy przez 168 bezrobotnych.  

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec lutego 2015 roku wyniosła 15,2 %,
- dla miasta Łomży 16,6 %,
- dla Powiatu Łomżyńskiego 13,5 %.


Na koniec lutego 2015 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wyniosła 2.381 osób  (w tym 1.153 kobiety) i była taka sama w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.


W lutym 2015 r. zmniejszyła się o 36 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku i w chwili obecnej wynosi 832  osoby (w tym 318 kobiet). Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu lutego 2015 roku 12,5 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.


W miesiącu lutym 2015 r. pracę podjęło 248 bezrobotnych, tj. o 6 osób więcej niż w ubiegłym miesiącu.

W omawianym miesiącu sprawozdawczym:

- do robót publicznych skierowano 37 osób bezrobotnych,

- w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 12 osób,

- zrefundowano dla lokalnych przedsiębiorców utworzenie 7 stanowisk pracy,

- udzielono 4 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- skierowano 44 osoby na staż zawodowy,

- skierowano 17 osób na szkolenie,

- przyznano 9 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia.

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej