Motyl

Powiat Łomżyński

kolejne ZESTAWIENIE informacji Banków – kredyty w chf

UOKiK publikuje kolejne zestawienie odpowiedzi udzielonych przez banki na temat uwzględniania ujemnego LIBORu w umowach o kredyt hipoteczny denominowany w CHF, a także m.in. możliwości przewalutowania kredytu po kursie niższym niż wskazany w tabeli kursowej

Najnowsze zestawienie publikowane przez UOKiK dotyczy danych za okres od 9 do 13 lutego oraz od 16 do 20 lutego. Wcześniejsze tabele dostępne są na stronie internetowej Urzędu.

Odnosząc się do często podnoszonego przez konsumentów w kierowanych do Urzędu skargach braku uwzględnienia ujemnej stawki LIBOR CHF przy ustalaniu okresowych należności kredytobiorców, zwracamy uwagę, że obniżenie wysokości oprocentowania zależne jest od tego, która ze stawek bazowych LIBOR CHF (np. LIBOR 1M, 3M, 6M) przyjęta została w umowie. Obniżenie wysokości stawki bazowej może bowiem znaleźć przełożenie na wysokość oprocentowania dopiero w terminie określonym w umowie. Szczegóły dotyczące tego, od kiedy nowa wartość stawki bazowej LIBOR CHF zostanie uwzględniona w wysokości oprocentowania zawarte są z umowie kredytowej. Przykładowo, przy stawce LIBOR 3M może to być określone jako kwartał - od stycznia do marca albo 3 miesiące - luty, marzec, kwiecień.

Kontakt: frank@uokik.gov.pl – to adres mailowy, na który konsumenci mogą wysyłać informacje o nieuwzględnianiu przez banki ujemnego LIBOR-u.

Informujemy, że wysłanie wiadomości na adres frank@uokik.gov.pl równoznaczne jest z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wysyłającego. Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.) informujemy, że administratorem danych jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowań wyjaśniających wobec wszystkich banków, które oferowały kredyty we frankach szwajcarskich i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania lub usunięcia.

2015-03-03 14:18 Opublikował: Wydział PRiK

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.