Motyl

Powiat Łomżyński

Rośnie bezrobocie

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu stycznia 2015 roku wyniosła 6.703 osoby, w tym w mieście Łomża 4.008 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.695 osób. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 429 osób tj. o 6,8 %.

W styczniu 2015 r. do PUP w Łomży zgłosiło się 835 bezrobotnych, w tym 608 nie posiadało prawa do zasiłku. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 406 osób bezrobotnych. W omawianym miesiącu do urzędu wpłynęło 555 ofert  pracy.

Zanotowany wzrost poziomu bezrobocia w styczniu 2015 r. związany jest m.in. z upływem okresu subsydiowanego zatrudnienia, zakończeniem umów na czas określony, a także ponowna rejestracja po okresie wyłączenia z rejestrów z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy.  

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec stycznia 2015 roku wyniosła 15,3 %,
- dla miasta Łomży 16,5 %,
- dla Powiatu Łomżyńskiego 13,7 %.


Na koniec stycznia 2015 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wyniosła 2.381 osób  (w tym 1.159 kobiet) i była wyższa o 162 osoby w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.


W styczniu 2014 r. zwiększyła się o 145 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku i w chwili obecnej wynosi 868  osób (w tym 329 kobiet). Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu stycznia 2015 roku 12,9 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.


W miesiącu styczniu 2015 r. pracę podjęło 198 bezrobotnych, tj. o 19 osób mniej niż w ubiegłym miesiącu.

W omawianym miesiącu sprawozdawczym:

- do robót publicznych skierowano 16 osób bezrobotnych,

- w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 3 osoby,

- skierowano 22 osoby na staż zawodowy,

- skierowano 17 osób na szkolenie,

- przyznano 12 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia.

2015-02-09 09:50 Opublikował: Beata Korwek

Starostwo Powiatowe Łomża

Starostwo Powiatowe w Łomży
ul. Szosa Zambrowska 1/27
tel. (086) 215 69 00
fax. (086) 215 69 04 E-mail:starosta.blm@powiatypolskie.pl

Newsletter


Wykonanie strony: speed s.c.