Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
2°C
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Dolny Dwór w Drozdowie, Muzeum Przyrody, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Rośnie bezrobocie

DATA PUBLIKACJI: 2015-02-09 09:50 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu stycznia 2015 roku wyniosła 6.703 osoby, w tym w mieście Łomża 4.008 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.695 osób. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 429 osób tj. o 6,8 %.

1

W styczniu 2015 r. do PUP w Łomży zgłosiło się 835 bezrobotnych, w tym 608 nie posiadało prawa do zasiłku. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 406 osób bezrobotnych. W omawianym miesiącu do urzędu wpłynęło 555 ofert  pracy.

Zanotowany wzrost poziomu bezrobocia w styczniu 2015 r. związany jest m.in. z upływem okresu subsydiowanego zatrudnienia, zakończeniem umów na czas określony, a także ponowna rejestracja po okresie wyłączenia z rejestrów z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy.  

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec stycznia 2015 roku wyniosła 15,3 %,
- dla miasta Łomży 16,5 %,
- dla Powiatu Łomżyńskiego 13,7 %.


Na koniec stycznia 2015 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wyniosła 2.381 osób  (w tym 1.159 kobiet) i była wyższa o 162 osoby w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.


W styczniu 2014 r. zwiększyła się o 145 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku i w chwili obecnej wynosi 868  osób (w tym 329 kobiet). Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu stycznia 2015 roku 12,9 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.


W miesiącu styczniu 2015 r. pracę podjęło 198 bezrobotnych, tj. o 19 osób mniej niż w ubiegłym miesiącu.

W omawianym miesiącu sprawozdawczym:

- do robót publicznych skierowano 16 osób bezrobotnych,

- w ramach prac interwencyjnych zatrudniono 3 osoby,

- skierowano 22 osoby na staż zawodowy,

- skierowano 17 osób na szkolenie,

- przyznano 12 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia.

190916031417.jpg

Oficjalna wizyta w Daugavpils

sie 30, 2019
Czytaj więcej

Trwa głosowanie w konkursie Łomżyńskie Anioły Biznesu

sie 05, 2019
Czytaj więcej

Festiwalowa Gala zamykająca XXVI Międzynarodowy Festiwal Muzyczne Dni Drozdowo-Łomża.

lip 15, 2019
Czytaj więcej

Wojskowy pogrzeb bezimiennych bohaterów wojny 1920 roku

sie 19, 2019
Czytaj więcej