Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Rocznica Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
29°C
Biuletyn Informacji Publicznej BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Wzrost bezrobocia na koniec 2014 roku

DATA PUBLIKACJI: 2015-01-19 08:40 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łomży w końcu grudnia 2014 roku wyniosła 6.274 osoby, w tym w mieście Łomża 3.751 osób i w Powiecie Łomżyńskim 2.523 osoby. W porównaniu do stanu na koniec miesiąca poprzedniego poziom bezrobocia zwiększył się o 249 osób tj. o 4,1 %.
Zdjęcie

1

W grudniu 2014 r. do PUP w Łomży zgłosiło się 695 bezrobotnych, w tym 489 nie posiadało prawa do zasiłku. W okresie sprawozdawczym wyrejestrowano 446 osób bezrobotnych. W omawianym miesiącu do urzędu wpłynęło 93 oferty  pracy.

Zanotowany wzrost poziomu bezrobocia w grudniu 2014 r. związany jest m.in. z upływem okresu subsydiowanego zatrudnienia , zakończeniem prac sezonowych, zakończeniem umów na czas określony, a także ponowna rejestracja po okresie wyłączenia z rejestrów z powodu nie potwierdzenia gotowości do pracy.  

Stopa bezrobocia dla PUP w Łomży na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 14,5 %,
- dla miasta Łomży 16,0 %,
- dla Powiatu Łomżyńskiego 12,7 %.


Na koniec grudnia 2014 roku liczba bezrobotnych mieszkających na wsi wyniosła 2.219 osób  (w tym 1.104 kobiety) i była wyższa o 100 osób w stosunku do stanu na koniec poprzedniego miesiąca.


W grudniu 2014 r. zwiększyła się o 120 osób liczba bezrobotnych posiadających prawo do zasiłku i w chwili obecnej wynosi 723  osoby (w tym 288 kobiet). Grupa bezrobotnych z prawem do zasiłku stanowiła w końcu grudnia 2014 roku 11,5 % ogółu zarejestrowanych bezrobotnych.


W miesiącu grudniu 2014 r. pracę podjęło 217 bezrobotnych, tj. o 68 osób mniej niż w ubiegłym miesiącu.

W omawianym miesiącu sprawozdawczym:

- do robót publicznych skierowano 3 osoby bezrobotne,

- zrefundowano dla lokalnych przedsiębiorców utworzenie 9 stanowisk pracy,

- udzielono 12 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

- skierowano 6 osób na staż zawodowy,

- przyznano 15 bezrobotnym dodatek aktywizacyjny z tytułu podjęcia z własnej inicjatywy zatrudnienia.

190916031417.jpg

XXVII FESTIWAL MUZYCZNE DNI DROZDOWO – ŁOMŻA 24 lipca – 2 sierpnia 2020

lip 14, 2020
Czytaj więcej

Przywrócenie poradni specjalistycznych coraz bliżej!

kwi 21, 2020
Czytaj więcej

POWIAT ŁOMŻYŃSKI OTRZYMA DOFINANSOWANIE NA REALIZACJĘ WSZYSTKICH ZADAŃ DROGOWYCH, O KTÓRE SIĘ UBIEGAŁ NA 2020 ROK!

kwi 17, 2020
Czytaj więcej

Otrzymaliśmy ogromne dofinansowanie na inwestycje drogowe!

maj 07, 2020
Czytaj więcej