Starostwo Powiatowe w Łomży

86 215 69 00
Powiatu Łomżyńskiego
Natura
Pogoda dziś:
17°C
BIP Kontrast Youtube
Slajd

Dolina Narwi

Czysta natura
Slajd

Serce Lutosławskich

Muzeum Przyrody - Dwór Lutosławskich w Drozdowie, jednostka kultury Powiatu Łomżyńskiego
Slajd

Fortyfikacje

Forty w Piątnicy
Slajd

Tradycje Kurpiowskie

ROK, Gmina Zbójna, Gmina Nowogród
Slajd

Zachować pamieć

Polskie Termopile - Wizna 39

Starosta Łomżyński gościł przedstawicieli jednostek zarządzających wodami

DATA PUBLIKACJI: 2012-05-16 12:00 | OPUBLIKOWAŁ: Beata Korwek
W dniu 14 maja 2012roku pod przewodnictwem Starosty Łomżyńskiego odbyło się spotkanie dotyczące gospodarowania zasobami wodnymi na terenie powiatu łomżyńskiego.

1

W spotkaniu udział wzięli m.in.: Stefan Sołomianko – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, Zbigniew Zalewski - Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku, Ewa Mucha – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku, radni – członkowie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego oraz Przewodniczący Gminnych Spółek Wodnych w Łomży i Zbójnej.

Na terenie powiatu łomżyńskiego jest około 13000 ha gruntów zmeliorowanych i ok. 746,0 km rowów szczegółowych oraz około 6228,0 ha użytków rolnych zdrenowanych będących w zarządzie siedmiu Spółek Wodnych.

Pan Stefan Sołomianko – Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku, poinformował, że Wojewoda Podlaski posiada w swoim budżecie 1 625 000 zł dotacji dla Spółek Wodnych z przeznaczeniem na dofinansowanie w 2012 roku działalności bieżącej w zakresie realizacji zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych, z wyłączeniem zadań, na realizację których została udzielona inna dotacja. Ponadto poinformował, że Wojewoda Podlaski wystąpił do Ministra Środowiska o zmianę przepisów umożliwiających prowadzenie egzekucji należności pieniężnych (składek członkowskich) przez komornika.

Pan Zbigniew Zalewski - Dyrektor Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku poinformował, że na konserwację urządzeń wodnych podstawowych otrzymał środki finansowe w wysokości 4,7 mln zł z tego 1,5 mln zł na powiat łomżyński. Poinformował również o występujących utrudnieniach w procedurach wykonywania konserwacji urządzeń wodnych podstawowych i szczegółowych na terenach objętych szczególną ochroną Natura 2000 tj. brak środków finansowych na opracowywanie raportu oddziaływania tych przedsięwzięć na środowisko.

Przedstawiciele GSW poinformowali o działalności statutowej na swoim terenie i trudnościach występujących w prowadzeniu swojej działalności, w szczególności wyegzekwowania należnych od członków Spółki składek.

190916031417.jpg

KOMUNIKAT w sprawie podjętych działań odnośnie koronawirusa

mar 19, 2020
Czytaj więcej

KOMUNIKAT Starosty Łomżyńskiego z dnia 12 marca 2020 r.

mar 13, 2020
Czytaj więcej

„O produktach na poważnie” – spotkanie w Starostwie Powiatowym w Łomży

lut 12, 2020
Czytaj więcej

Biuro Senatora Marka Komorowskiego otwarte!

lut 14, 2020
Czytaj więcej